Българо-американската комисия за сътрудничество в отбраната заседава в Щутгард

В Германския град Щутгарт се проведе деветнадесетото заседание на Съвместната българо-американска комисия по прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО).

От българска страна заседанието беше ръководено от вицеадмирал Емил Ефтимов – заместник-началник на отбраната и съпредседател на Съвместната комисия, а от американска страна - от генерал-майор Давид Джулазаде – директор на дирекция „Политика, стратегия, партньорство и способности“ в Командването на Силите на САЩ в Европа, съобщават от МО.

По време на форума бяха отчетени резултатите по прилагане на ССОО в периода от предходното заседание на Съвместната комисия (март 2018 г. – януари 2019 г.). Бяха обсъдени въпроси, свързани с двустранното сътрудничество между България и САЩ, по-нататъшното използване на съвместните съоръжения на наша територия и възможностите за бъдещи съвместни учения и подготовки, включително и с участието на трети страни. Акцент в дискусиите беше развитието на двустранното сътрудничество в контекста на приноса към способностите на НАТО и укрепване на сигурността в региона.

Заседанието завърши с приемането на решения, свързани с бъдещото прилагане на ССОО.

В проведения форум участваха членовете на Съвместната комисия, Изпълнителния комитет и съпредседателите на подкомитетите към Съвместната комисия. От българска страна, освен представители на Министерството на отбраната и Българската армия, присъстваха и представители на други министерства и ведомства, съгласно създадената с решение на Министерския съвет организация. От американска страна участваха представители на Европейското командване на Силите на САЩ, компонентните командвания на Силите на САЩ в Европа, Офиса на аташето по отбраната и Офиса за отбранително сътрудничество към посолството на САЩ в България.

Коментари

Задължително поле