Българската криза в средата на VIII век

Текстът на Именника по Погодинов препис от края на XVI в.

Мистериите на българските земи

Според цариградския патриарх Никифор българите са разделени на две враждуващи групировки, водещи борба за власт

Въпреки кризата, военните удари не са в състояние да сломят българската държава и превърнат владетелите u в ромейски марионетки

Вътрешната криза през петдесетте-шестдесетте години на VIII в. е основната характеристика на един от най-тежките в политически план и трудни за интерпретация периоди от нашата история. Знанията ни за събитията, макар и оскъдни, дължим преди всичко на византийските хронисти Теофан Изповедник и Никифор, цариградски патриарх през 806-815 г. Разбира се, особено важна е информацията в „Именника на българските владетели“, която на свой ред е обект на много спорове.

Темата е разработвана от редица наши и чужди учени: Васил Златарски, Джон Бъри, Веселин Бешевлиев, Омелян Прицак, Моско Москов и др., в последно време и от Петър Николов-Зиков в книгата му „Българската монархия“ (2019). Нашата интерпретация е представена заедно с д-р Стоян Михайлов в том III на „Българска национална история“ (2015).

Както разказахме в „Труд“ от 23.10. 2020 г. до около 737 г. България е управлявана от преките наследници на Аспарух и Тервел: Крумесис (Кормесий) I (син и съвладетел на Тервел, самостоятелно след 721- преди 727 г.), Крумесис/Кормесий II (споменат през 727 г.) и Севар (след 727 - около 737 г.).

До средата на осмото столетие между българи и ромеи цари мир, поради което византийските автори не споменават нищо за своята северна съседка. Вниманието им е заето от перманентния конфликт с арабите и споровете „против“ и „за“ иконите (т. нар. иконоборство). Благодарение на нашия „Именник“ научаваме, че след Севар престолът е зает от Кормисош (така е предадено името в старобългарския текст), който би могъл да бъде наричан и Крумесис/Кормесий III. Редица автори поставят края на властта му през 756 г., но по-прецизните изчисления показват като по-вероятна 754 г. Кормисош е първият владетел от династията Вокил (друг вариант „Укил“), чието име също е със стара индоевропейска основа.

Според „Именника“ Кормисош „... измени рода Дулов...“ За едни изследователи промяната е насилствена, съответно Кормисош е узурпатор. Според Омелян Прицак той сваля с преврат последния владетел от Дуло, който се е казвал Вихтун - мнение, което не се приема от повечето изследователи. Също съществува виждане, че старата династия слиза от сцената поради липсата на наследник. Наистина, възможно е Кормисош да е бил зет на Севар. Името на новия владетел е почти същото като онова на внука и правнука на Аспарух, а именно Крумесис (автентична форма „Крумес“?), предавано от византийските и западните автори като „Кормесий“. То надали е случайно и е българското съответствие на древното персийско „царско“ име „Хормазд“/„Ормазд“, давано в чест на върховния бог Ахура Мазда.

За управлението на Кормисош липсва повече информация. За Теофан и Никифор вътрешният български конфликт не е толкова важен, от друга страна, те предават събитията твърде накратко, и то десетилетия по-късно. Когато става дума за кризата в България, трябва да имаме предвид, че главният „герой“ за византийските хронисти е император Константин V Копроним (741-775). В продължение на четвърт век енергичният и войнствен владетел осъществява девет (!) масирани военни похода срещу България, чиято цел е да я извади от строя, да я подчини и дори унищожи. Въпреки своята ненавист към този император заради следваната от него иконоборческа „ерес“, двамата автори отделят подобаващо внимание на походите му срещу българите.

През 50-те години на столетието, започвайки подготовката за агресия на север, Константин заселва в Тракия сирийци, арменци и „еретици“ павликяни, нещо повече - строи крепости по границата с България. През 755/756 г. българите протестират и поставят остро въпроса за изплащане на данък („пактон“) предвид нарушеното статукво. Императорът безцеремонно отхвърля искането, което предизвиква български военен удар до „Дългата стена“ в подстъпите на Константинопол. Византийските земи са опустошени, като са отвлечени и пленници. Мнозина изследователи приписват този поход на Кормисош, свързвайки смъртта му с военен неуспех. Истината е, че 754 г. България е управлявана от Винех - владетел от същия род Вокил, може би син на своя предшественик. Именно Винех решава да потърсил сметка от Византия, с което започва дългогодишния българо-византийски конфликт, белязал почти цялата втора половина на VIII в.

През 759 г. император Константин V нанася мощен контраудар по суша и море. През Черно море флотът от близо 500 кораба навлиза по течението на Дунав и извършва опустошения в Северна Добруджа, а сухопътните сили атакуват границата по Източна Стара планина. Военната активност в района на Дунавската делта, характерна и за следващи византийски походи, е интригуваща. Съществуват основания да се мисли, че т. нар. Онгъл (големият укрепен лагер при дн. Никулицел, недалече от Исакча) заедно с Плиска е продължавал да играе ролята на втора (или все още първа?) столица, съответно там са били съсредоточени значителни военни сили.

Винех също действа решително, преминава „Веригава“ (Източна Стара планина) и се появява при крепостта Маркели (до Карнобат), която е на територията на Византия. В състоялото се сражение българите са „обърнати в бягство“. Идва българско предложение за мирни преговори, които или не започват, или скоро са прекратени. Следва ново сражение в проходите на Стара планина, което завършва с тежко поражение за ромеите, които губят и неколцина висши военачалници. Император Константин е принудени да отстъпи, но въпреки победата Винех подновява предложението за мир. Нещо повече, както пише Никифор, „... българите изпратили като заложници своите деца...“ Недоволната аристокрация извършва преврат - кан Винех е убит заедно със своите родственици, а на престола е издигнат младият и войнствен Телец (760-763) от рода Угаин.

Новият владетел веднага напада "... най-близките ромейски земи и крепости...“, на което Константин V отговоря с нов поход. Императорът изпраща огромен флот от 800 „хеландии“ (ладии), всяка от които превозва 12 тежковъоръжени конници. По суша настъпват други кавалерийски и пехотни части. Телец действа изпреварващо, водейки като съюзници и „множество славини“, и пресреща ромеите в полето на Анхиало/Поморие. На 30 юни 763 г. започва кръвопролитно сражение, продължило през почти целия ден и завършило с победа на ромеите. Много българи загиват, други са пленени, а някои преминават на страната на противника. Тежкото поражение е последвано от демонстративно унижение - в Константинопол императорът влиза с триумф в духа на римската традиция, а пленените българи в дървени окови са оставени да бъдат избити от тълпата... В резултат на всичко това в България избухва бунт. елец и неговите приближени са избити. В крайна сметка, „партията“ на династичния род Вокил постига реванш - на престола е поставен Сабин, зет на царувалия преди девет години Кормисош.

На по-нататъшното развитие на кризата ще се спрем в друг епизод от нашата поредица, но нека хвърлим поглед към възможните причини за нея. Изказвани са различни хипотези - борба между „прабългарска и славянска партии“, между „провизантийска“ и „национална“ групировки или просто между враждуващи български родове. Смяната на Дуло, а временно и на Вокил, разпалва стремежа на най-знатните родове към върховната власт. Както отбелязва акад. Васил Гюзелев, вътрешната стабилност е разклатена и от природни катаклизми - през 763 г. настъпват небивали студове, а крайбрежието на Черно море замръзва. Следват суша, глад и масови преселения... Възможно е и прииждането на нови групи (пра)българско население от Северното Черноморие в резултат на вътрешните борби в Хазарския каганат. Не е изключено, както често се случва, посочените фактори да са действали заедно. Българите устояват, но апогеят на кризата тепърва предстои.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи