ВАС отхвърли жалбата срещу изграждането на националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Снимка: ДП РАО

Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата срещу изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Тя оспорваше решение на съда от 15 ноември миналата година, касаещо легитимността на Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на съоръжението, съобщиха от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

Това означава, че решението на Министъра на околната среда и водите от 2016 г. за одобрение на осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО) е в сила и няма пречки за изграждането на хранилището.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Реализацията на този сложен проект е възложена с правителствено решение на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) през 2005 г. Целият процес оттогава досега се провежда при активна информационна политика, а плановете за изграждане на НХ РАО са подложени на широко обществено обсъждане.

През 2011 г. инвестиционното предложение за „Изграждане на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” беше детайлно представено на три обществени обсъждания, проведени в град Козлодуй, в село Хърлец и в град Бекет, Румъния.

През 2015 г. ДП РАО проведе серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на околна среда (ДОВОС) на  НХ РАО. Тогава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определи 11 населени места, в които бе проведено обществено обсъждане: община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина.

Докладът или подробно резюме към него, както книги и формуляри за становища бяха изложени на публичен достъп в 51 различни места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”, в чиято непосредствена близост е площадка „Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи – на български и английски език, бяха публикувани предварително, в законоустановените срокове, на Интернет страниците на ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

През 2016 г. ДП РАО проведе обществено обсъждане на проекта за НХ РАО и в град Крайова, Румъния.

На 23 декември 2016 г. МОСВ издаде решение за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци в многобариерно инженерно приповърхностно хранилище траншеен тип”. На 5 май 2017 г. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране издаде  Разрешение за строителство на   НХ РАО. На 9 юни 2017 г. в  „Държавен вестник” бе публикувано разрешение за строеж на НХ РАО на площадка „Радиана“, издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ДП РАО.

Коментари

Задължително поле