Вдигат заплатите на учителите със 17%

Владислав Горанов

650 лв. минимално възнаграждение от 2021 г.

Дават на чиновниците 10% повече, разходите на държавата се увеличават с 2,3 млрд. лв.

Още 3,6 млн. за разузнавателни средства

Парите за заплати на учителите ще бъдат увеличени със 17%, или с 360 млн. лв. през 2020 г. Това е предвидено в проектобюджета за следващата година, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Вдигането на заплатите на учителите е продължение на политиката на правителството, която цели през 2021 г. да бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г.

Общият размер на средствата за образование в бюджета за 2020 г. ще нарасне с 610 лв. В бюджета за 2020 г. е предвидено увеличение с 10% на средствата за заплати на чиновниците. С това се създава възможност да бъдат увеличени индивидуалните основни месечни заплати на заетите в администрацията, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати, посочват от ведомството на министър Владислав Горанов.

Минималната заплата от 1 януари 2020 г. ще бъде повишена от сегашните 560 лв. на 610 лв. От началото на 2021 г. е предвидено още едно увеличение до 650 лв., като през 2022 г. минималното възнаграждение ще се запази на това ниво.

За периода 2020-2022 г. се предвижда увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, съответно на 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г. и 2022 г., както и повишаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на 2020 г.

Парите за здравеопазване през 2020 г. ще бъдат увеличени с близо 500 млн. лв., предвижда подготвеният от МФ бюджет. Като 30 млн. лв. от тях са за национална педиатрична болница.

На общините през следващата година ще бъдат предоставени 4,203 млрд. лв. от дъргавния бюджет. Предвиденото увеличение на средствата спрямо настоящата година е с 456,8 млн. лв. Като от тях 5 млн. лв. допълнително ще бъдат предоставени зимно поддържане и снегопочистване, а 20 млн. лв. повече общините ще получат за капиталови разходи.

През 2020 г. държавата ще похарчи общо 2,369 млрд. лв. повече отколкото през настоящата. Това ще стане възможно благодарение на повишаване на приходите в държавната хазна в резултат на ръста на икономиката и на предприетите мерки срещу сивата икономика. Така държавата ще има повече пари както за повишаване на заплатите и пенсиите, така и за повече пари в здравеопазването. През 2020 г. е планирано увеличение на пенсиите с 6,7% от 1 юли.

За следващата година е заложено в бюджета да няма дефицит като приходите и разходите на държавнта хазна ще бъдато по 46,826 млрд. лв. За периода 2020-2022 г. за приходите и разходите на бюджета, изразени като процент от БВП, се предвижда спад от 36,9% до 35%, но в номинален размер те ще нарастват като се очаква да достигнат 50,143 млрд. лв. през 2022 г.

С проектобюджета за 2020 г. се предлага да бъде направена и актуализация в закона за бюджета за 2019 г. Така ще бъдат отпуснати допълнително 3,6 млн. лв. за прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред. Тенденцията за намаляване на съотношението на държавния дълг спрямо Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ще продължи и през следващите години като се очаква от 20,4% в края на 2019 г. да се понижи до 18,2% през 2022 г., благодарение на ръста на икономиката.

Коментари

Задължително поле