Отдушникът на зодиите в кризата

Сблъсък с интриги за Стрелците, нови доходи за Близнаците – Дневният хороскоп на Алена

На 5 април 2020 да почерпят

Зад завесата на пандемията

708 жертви на COVID-19 във Великобритания, сред тях е и 5-годишно дете

Силвио Орландо: Берлусконовците са преходни

Заловиха лидера на Ислямска държава в Афганистан (ВИДЕО)

Установено е опасно усложнение от COVID-19 – увреждане на мозъка Лекарите съветват хората, забелязали загуба на вкус и обоняние, да прекарат поне седмица у дома

Медицинският експертен съвет към правителството спира да съществува

Люксембург доживя голям футболен форум

Спад на броя на загиналите от коронавирус за денонощие в Италия

Борисов и Нетаняху обсъдиха пандемията от COVID-19

Гърция удължи мерките до 27 април

Жертвите на коронавируса по света са над 60 000

Хората без здравна застраховка в САЩ може да платят до 74 000 долара за лечение на COVID-19

Вижте какво реши Министерският съвет на 12 юли 2017

Снимка: Архив

Актуализирана е Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

Правителството одобри актуализираната Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България – 2014-2020 г. Промените отразяват положените усилия за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие.

Стратегията предвижда до 2020 г. България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.
Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението й се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Томислав Дончев и Румяна Бъчварова са новите членове на Съвета на настоятелите към БАН

Заместник министър-председателят Томислав Дончев и началникът на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов – Румяна Бъчварова, ще са представители на правителството в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките (БАН), реши правителството.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН за ефективно управление на финансовите средства, собствеността, стратегическото развитие и при определяне на приоритетите в научноизследователската дейност. Той е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на правителството.

В Съвета на настоятелите на БАН участват и представители на Националното сдружение на общините, на националните представителни организации на работодателите, Съвета на ректорите, научните организации, председател на БАН от предходен мандат, учени от Общото събрание на БАН, чуждестранни учени, предложени от Европейската научна фондация и от Европейската федерация на националните академии на науките, председателят на постоянната парламентарна комисия по образование и наука и представител на дарителите на БАН.

Съветът на настоятелите предлага мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации, и съдейства за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати. Една от функциите на Съвета е да прави мотивирани предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на устава на БАН, за създаване, преобразуване и закриване на академични институти и структурни звена, както и да предлага финансови и други необходими механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и търговските предприятия.

Още 247 хил. лв. ще бъдат дадени за стипендии на талантливи деца

Правителството одобри отпускането на 247 110 лв. за изплащане на стипендии и на еднократно подпомагане на ученици от общински училища и от държавни училища, финансирани от Министерството на културата. Средствата се осигуряват по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби и са за ученици с високи постижения в областта на изкуствата.
По бюджетите на Министерството на отбраната и на държавните висши училища бяха одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 10 571 лв. Те са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на средствата за физическо възпитание и спорт на децата от детските градини към МО и на курсантите и студентите в редовна форма на обучение във военните училища.

Правителството се разпореди с държавни имоти

Правителството предоставя безвъзмездно за управление на Сметната палата част от имот – публична държавна собственост. Това са три работни помещения в сградата на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №22 в Стара Загора. Други четири офиса в същата сграда преминават в управление на областния управител. До този момент помещенията са били предоставени на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, но поради отпаднала необходимост, се отнемат от нея.

С решение на кабинета от частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имот в местността „Старите лозя“ край с. Хърлец, община Козлодуй. Той е с площ 14,9 дка и начин на трайно ползване – напоителен канал. Парцелът се предоставя за управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Поради отпаднала нужда, правителството отнема от НОИ правото на управление върху имот – публична държавна собственост, намиращ се на ул. „Искърско дефиле“ №90 в Нови Искър. Теренът от 15,6 дка и две сгради ще преминат в управление на областния управител на област София.

За частна държавна собственост беше обявена част от имот, управляван от НАП. Имотът се намира на ул. „П. Р. Славейков“ №47 в Търговище и представлява идеални части от терен в съсобственост с юридическо лице. С промяната на статута се създава възможност агенцията да прекрати съсобствеността върху терена.

Правителството даде съгласието си чрез търг с тайно наддаване да бъде продаден апартамент, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в столичния район „Подуене”. Продажбата на неоперативни активи е част от политиката на държавното дружество за стабилизиране на финансовото му състояние.

Посланикът ни в Португалия ще представлява България и в Кабо Верде

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Португалската република Василий Такев и за представител на страната ни в Кабо Верде със седалище в Лисабон.

България и Кабо Верде установяват дипломатически отношения през 1980 г. В първото десетилетие, когато в страната са акредитирани посланиците ни в Португалия, двустранните отношения се развиват много активно както в политическата, така и в стопанско-икономическата сфера. След 80-те години няма акредитиран български посланик за Кабо Верде. Определянето на посланика ни в Лисабон за посланик и в Кабо Верде, каквато е общоприетата европейска практика, ще позволи по-нататъшно развитие и разширяване на отношенията с тази изключително важна за региона на Западна Африка страна.

Уточнени са параметрите на участие на две държави в многонационалното учение „Saber Guardian 2017”

Правителството одобри промени в решението си за провеждането на многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 2017”. С промените се уточняват техниката и въоръжението, с които в учението ще се включат формированията от Сърбия и Украйна. Те ще участват и в съвместните бойни стрелби, които ще се проведат на зенитния полигон на ВВС „Шабла”.

„Saber Guardian 2017” се провежда на териториите на България, Румъния и Унгария и включва поредица от учения с участието на военнослужещи, щабове и военни формирования от 15 страни от НАТО и държави-партньори.

Правителството утвърди Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба

Правителството утвърди Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и Република Куба. От името на България то беше подписано на 12 декември м. г. от постоянния ни представител към ЕС в Брюксел.

Документът е първото двустранно споразумение между Европейския съюз и Куба, с което се създава рамка за отношенията между тях и условия за по-тясно сътрудничество и диалог в широк кръг области. То има за цел да консолидира и засили връзките между страните в сферата на политическия диалог, сътрудничеството и търговията въз основа на взаимно уважение, реципрочност, общ интерес и зачитане на суверенитета.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от българското участие в четири заседания на Съвета на ЕС.
На 15 юни в Люксембург в рамките на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси беше постигнат общ подход по предложението за Директива относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа.

Бяха приети препоръките относно националните програми за реформи за 2017 г. към всяка държава-членка, както и два проекта на Заключения – по приоритетната тема за стратегиите за повишаване на привлекателността на труда и относно Специалния доклад на Европейската сметна палата по схемата „Гаранция за младежта“ и Инициативата за младежка заетост. Представен бе доклад за напредъка по Директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги.

На 29 и 30 май в Брюксел заседава Съветът на ЕС по конкурентоспособност. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше обсъдено бъдещето на индустриалната политика на ЕС, изпълнението на Стратегията за цифровизация, както и текущи въпроси от областта, свързани със законодателството на ЕС. Направен бе преглед на напредъка в изпълнението на Стратегията за цифровия единен пазар и на Стратегията за единния пазар. В частта „Космическо пространство“ бяха приети заключения относно космическата стратегия за Европа и се проведе обмен на мнения по нейното изпълнение. Отбелязано беше значението на програмите „Галилео” и „Коперник” за повишаване качество на живот на гражданите. В частта „Научни изследвания“ се приеха заключения на Съвета относно рационализиране на спектъра на наблюдението и докладването в областта на научните изследвания и иновациите.

Съветът „Общи въпроси”, който заседава на 16 май в Брюксел, подготви заседанието на Европейския съвет на 22 и23 юни. България специално открои необходимостта от всеобхватен и дългосрочен подход към миграцията и изтъкна значението на осъществяването на ефективни връщания и реадмисия. България изтъкна важността да се покаже истинска солидарност между държавите членки по отношение на Общата европейска система за убежище, като и значението да се постигне консенсус по реформата й още по време на Малтийското председателство.

Във формата по чл. 50 Съветът „Общи въпроси” обсъди на 22 май в Брюксел теми, свързани Брекзит. Приети бяха решения по два въпроса – даване на мандат на Европейската комисия за започване на преговори с Обединеното Кралство, включващ одобряване на предложените от Европейската комисия преговорни директиви като рамка на подхода на ЕС за воденето на преговорите, и за създаване на работна група в Съвета с представители на всички държави-членки, чиято задача е да подпомага постигането на единна позиция на ЕС в преговорите. Европейската комисия се ангажира да прилага принципа на прозрачност в този процес като подчерта, че комуникацията с националните парламенти, гражданските общества, бизнеса, профсъюзните и работодателски организации, академичните среди ще бъде основен приоритет за преговорния екип.

Министерският съвет одобри и българските позиции за предстоящите в Талин, Естония, неформални заседания на Съвета.

При срещата си на 13 и 14 юли министрите по околна среда ще се фокусират върху екоиновациите като ключ към кръговата икономика и възможностите и предизвикателствата пред прилагането на Парижкото споразумение. Ще бъде обсъдена също така необходимостта от създаване на пазарна и регулаторна среда в държавите-членки на ЕС, която благоприятства екоиновациите. Дебатите ще се съсредоточат и върху продължаване на действията за ограничаване изменението на климата и прилагането на Споразумението от Париж в светлината на обявеното оттегляне на САЩ.

Съветът по конкурентоспособност и Съветът по телекомуникации ще проведат съвместно заседание на 17 и 18 юли. Дневният ред на срещата включва обща пленарна сесия на тема „Свободното движение на данни като петата свобода“. Предвидени са и две паралелни работни сесии – „Единният пазар като услуга“ в частта „Конкурентоспособност“ и „Да направим 5G успешен в Европа“ в частта „Телекомуникации“. Общата цел на ЕС е до 2025 г. да се осигури 5G покритие на всички урбанизирани територии и всички главни транспортни пътища, а домакинствата в големите и малките градове да имат достъп до интернет със скорост от най-малко 100 Mbps.

На 19 и 20 юли предстои да се проведе и неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната политика. Делегатите ще обсъдят политиките и мерките за ефективно съвместяване на личния и професионалния живот на мъжете и жените в държавите-членки на ЕС. В рамките на работен семинар ще бъде разгледано предложението за Директива за балансиране на трудовия живот на родители и полагащи грижи лица. На втората пленарна сесия ще се обсъдят стратегиите и механизмите на държавите-членки на ЕС по отношение на споделената грижа между мъжете и жените. Основната цел е ефективно прилагане на принципите на равнопоставеност между половете в обществения и професионален живот.

Одобрена беше и позицията за заседание на Съвета по земеделие и рибарство, който ще заседава на 17 и 18 юли в Брюксел. Министрите ще обсъдят резултатите от обществената консултация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. България ще защитава позицията, че ОСП следва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика. Считаме, че по-нататъшното опростяване на ОСП следва да продължи, а настоящата й структура следва да бъде запазена. Считаме, обаче, че е необходимо да се създадат условия за още по-гъвкаво прилагане на инструментариума и по двата стълба на ОСП, съобразно националните особености на държавите членки.

На заседанието ще бъде обсъдена и темата за разликите в качеството на едни и същи хранителни продукти. България счита, че хранителните продукти, предлагани на единния европейски пазар под една и съща търговска марка, следва да бъдат с идентично съдържание и да отговарят на едни и същи стандарти за качество и безопасност. Страната ни подкрепя извършването на анализ на действащата нормативна уредба в тази област и разработването на общ европейски хармонизиран подход, с оглед намиране на ефективни решения за справяне с проблема.

Минималната работна заплата остава 460 лева

Министерският съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1 януари 2017 г. на минимална месечна работна заплата за страната в размер на 460 лв. С акта се отменя обжалваното пред Върховния административен съд ПМС №22 от 26.01.2017 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, действало досега. Правителството предприе необходимите действия за консултиране на проекта в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

За повишаването на минималната работна заплата от 460 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари минималната работна часова ставка остава 2,78 лв.

17 мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС са изпълнени

17 от общо 57 мерки от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. са изпълнени изцяло към 30 юни 2017 г. Една от планираните дейности е отменена. Това е записано в Доклада за изпълнение на мерките, който Министерският съвет прие.
По-голямата част от обществените поръчки са обявени, а редица мерки са в процес на реализация вследствие на сключени вече договори с избрани изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

В рамките на раздел VІІІ „Приоритети и програма на Председателството”, почти всички мерки са изпълнени. В следващите месеци ще продължи работата по структуриране на Програмата на България за Председателството по формати на Съвета на Европейския съюз. Окончателният текст на Програмата ще бъде предложен за приемане през декември тази година с оглед необходимостта да бъдат отчетени постигнатите резултати по време на Естонското председателство.

В оставащите до края на годината месеци на изключително интензивен режим на работа ще бъдат мобилизирани усилията на всички органи и институции, включени в процеса на подготовката на Българското председателство, за изпълнение на включените в Плана мерки.

Консенсус, Конкурентоспособност, Кохезия са основните послания на Българското председателство на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година.

Водещ принцип на работа по време на Председателството на България ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите-членки. Като страна председател нашата страна ще отправи три основни послания:

Консенсус – с фокус сигурността, превенцията на радикализация, миграцията, правосъдието, бъдещето на Западните Балкани и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморски регион;

Конкурентоспособност – с фокус Единен пазар, подкрепа на предприемачеството, малките и средни предприятия и стартиращите фирми, постигане на икономически растеж и създаване на работни места, задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, устойчива околна среда, ефективен Енергиен съюз;

Кохезия – с фокус новата Многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и заетост, бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове, опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика и културно наследство.

С оглед постигане на максимално широк обществен консенсус, ще бъде стартиран обществен дебат с всички заинтересовани страни, в т. ч. Народното събрание, социално-икономическите партньори, академичната общност, неправителствени организации и широката общественост.
Правителството възложи на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. да представи първия проект на програма в Парламента, да координира с Генералния секретариат на Съвета на ЕС списъка с досиета в края на Естонското председателство, които ще бъдат част от Програмата на България. До края на декември тази година окончателния текст на Програмата трябва да бъде внесен в Министерския съвет.

От септември започва обучението в първите 184 иновативни училища в България

Правителството одобри първия списък с иновативни училища в страната. Това са 184 учебни заведения, одобрени от Комисията за иновативните училища, в които от септември ще започне през новата учебна година.

Идеята за иновативните училища, залегнала в Закона за предучилищно и училищно образование, е те да бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

45 от одобрените училища ще подобрят качеството на образованието чрез разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, 51 училища – чрез организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.
По видове училищата са девет начални, 67 основни, пет обединени, 51 средни, 30 профилирани гимназии, 21 професионални гимназии и един колеж. От всичките 184 училища в списъка 22 са държавни, 129 са общински и 33 са частни.

Описаните в училищните проекти иновативни процеси ще бъдат с продължителност до четири години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

В УниБИТ ще бъде открит Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

В структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, ще бъде открит Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма. Решението на Министерския съвет е предложение на ръководството на висшето училище и на Академичния съвет.

В Института ще се извършват научни изследвания в областта на туризма, базирани на съхранени изворови източници, представляващи информационни ресурси на туризма, артефакти и недвижими културни ценности.

Институтът ще задоволява потребността от създаване на информационна среда в туризма, спомагаща за изготвянето на анализи и прогнози в администрирането на туристическите организационно-управленски и изпълнителски структури.

Подобряват се възможностите за прием на резервисти

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Целта им е синхронизиране на разпоредбите от Правилника с измененията в Закона за резерва, направени в края на миналата година.
С приетите текстове се подобряват възможностите и редът за приемане на български граждани в доброволния резерв, усъвършенстват се регламентите за присвояване на военно звание при подписване на договор за служба в доброволния резерв и се разширяват възможностите за повишаване в звание на резервисти и запасни.

С направените промени се прецизират сроковете за провеждане на конкурси и комплектуването на военните формирования с резервисти. Предвижда се също в доброволния резерв без провеждане на конкурс да бъдат приемани българските граждани, които са освободени от военна служба. Създава се възможност резервистите да заместват отсъстващ военнослужещ, както и да бъдат назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за военнослужещ и в други военни формирования и структури.

Увеличава се продължителността на началната военна подготовка за доброволния резерв, като обучаемите трябва да преминат не по-малко от 90 учебни часа.

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която се доразвива и подобрява в няколко основни насоки. Законопроектът има за цел да усъвършенства системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, както и изискванията към членовете на управителните и контролни органи на дружествата.

Промените целят подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща професионална квалификация, опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при осъществяване на дейността на дружествата. Въвежда се и задължение за дадено пенсионноосигурително дружество да разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се уточнява, че в рамките на системата за управление пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани служби и звена. Тези и други предложени изменения са част от действията по засилване на надзора и регулациите в областта на небанковия финансов сектор, залегнали като мярка в Националната програма за реформи (актуализация 2015 г.), изготвена в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в Европейския съюз.

С проекта на закон на пенсионноосигурителните дружества се предоставят по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, като се въвеждат необходимите ограничения и лимити на инвестициите с цел намаляване на риска. Предлагат се и нови промени с цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите за сделки със свързани лица. Съществуващите забрани за инвестиране във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица, се допълват със: забрана за инвестиране във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество; забрана за придобиване от пенсионните фондове на активи от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно; забрана за придобиване от такива лица на активи, собственост на фондовете.

С промените се прецизират изискванията към финансовите отчети на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове, като се въвеждат допълнителни изисквания към техния одит, включително задължение на одиторите да информират надзорния орган за определени обстоятелства, които са им станали известни в хода на одита. Предлагат се и разпоредби, насочени към облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурените лица от един, съответно в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване е разработен след широко обсъждане на предложените промени с Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и другите пазарни участници.

Промени в Закона за местните данъци и такси въвеждат принципа „замърсителят плаща“

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Предложените промени целят справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, както и въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци, осигуряване на публичност и прозрачност чрез задължението за провеждане на обществени консултации при определянето на разходите, формиращи таксата, както и опазване на околната среда.

Законопроектът ясно дефинира разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата. Предложени са норми, които да гарантират, че финансираните за сметка на други източници разходи не участват при определяне размера на таксата за битови отпадъци. Установяването на по-ясни правила цели гарантиране на спазването на законовите принципи за възстановяване разходите по предоставяне на услугите и за справедливо определяне размера на таксата.

Предвидено е водеща основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци да бъде количеството на битовите отпадъци, като е необходимо местните власти да предприемат адекватни мерки за реално въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Установяването в закона на основите за разпределяне на разходите следва да улесни общинските съвети при осъществяване на техния избор в съответствие с принципите на ЗМДТ.

Използването на основи, различни от количеството битови отпадъци, е предложено да бъде поставено под условие, предвид което останалите основи няма да са алтернатива на водещата основа и изборът им следва да бъде допълнително мотивиран. В проекта са предложени следните видове основи:
за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота;
за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране; брой ползватели на услугата в имота;
за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината – брой ползватели на услугата в имота; разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

При определянето на разходите по план-сметката е предложен ред за провеждане на обществено обсъждане преди одобряването й, както и публичност на обобщените данни от нея. Предвидена е също така публичност и прозрачност по отношение на проекта на решение за приемане на конкретните основи, информацията и данните за одобрените план-сметки, отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година, както и приетите основи за определяне на таксата за битови отпадъци за текущата година.

Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, с който се предлага министърът на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „Българската банка за развитие“ АД.
С предложението ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

България и Гърция ще подпишат меморандум за развитието на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство за развитието на железопътната връзка „Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе“ между България и Гърция и упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише документа от името на кабинета.

Документът регламентира подготвителните работи и съвместното управление на коридора от двете държави. Проектът предвижда свързването на река Дунав, Черно и Егейско море със скоростен железопътен коридор, както и развитие на пристанищата, които са част от основната ТЕН-Т мрежа. Включено е изграждането на двойна електрифицирана жп линия с внедрена ERTMS система за управление на железопътния трафик.

С изграждането на коридора ще се постигне пълна мултимодалност чрез комбиниране на пътен, железопътен, воден и речен транспорт. Проектът е с висока добавена стойност, като се очаква да привлече големи инвеститори от Близкия и Средния Изток, Китай, Русия и други големи пазари.

Определен е редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденец с предоставена международна закрила в България

Правителството прие Наредба, с която се определят редът и условията за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в България. Изискването е на Закона за убежището и бежанците.

Съгласно Наредбата, процесът на интеграция започва със сключване на споразумение, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги. Споразумението за интеграция ще се сключва за срок от една година с възможност за еднократно удължаване с още една година по предложение на кмета и със съгласието на чужденеца.

С Наредбата се въвеждат индикатори, с помощта на които ще се извърши по-ефективна оценка на процеса на интеграция. За целта компетентните институции ще събират информация за броя на децата, записани в детски градини и училища, за броя на чужденците, които са започнали работа, и др.

В Наредбата са разписани задълженията на кмета на община и на чужденеца при изпълнение на споразумението, както и на органите на централната власт в този процес. Предвидено е той да се координира от заместник министър-председател, определен от Министерския съвет.

Създадена е и възможност международни и неправителствени организации да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция, съгласно съответните им мандат и възможности.

Предвидено е споразумението за интеграция да се прекратява при смърт на чужденеца; по взаимно съгласие; ако чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода; при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила; при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнение на споразумението.

Предвидено е също кметът едностранно да прекратява споразумението, ако чужденецът системно нарушава обществения ред; не изпълнява задълженията си по споразумението; трайно напуска територията на общината.

Мерките и дейностите за изпълнение на политиките по интеграция ще се финансират от европейски фондове, международни и чуждестранни финансови инструменти, международни институции и организации, национално финансиране.

Мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция”. Средствата се предоставят целево от отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти” в МВР, по реда, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на България по преместване и презаселване.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.