Вижте кои са служителите и сътрудниците на бившата Държавна сигурност сред кандидатите на местните избори

Снимка: Архив

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лицата, регистрирани от ОИК за местни избори – 2019 г. - кандидати за кмет.

Проверени са 4 422 лица. Две хиляди триста и деветнадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

Ето кои са 139-те служители и сътрудници на бившата ДС сред кандидатите:

Три имена

Александър Петков Миланов

Дата на раждане

14.12.1957 г.

Място на раждане

с. Стара махала, обл. Монтана

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС – ВГУ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К – 1278/ 28.03.1984 г. е назначен за разузнавач в РУ – МВР – Лом; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач

Кандидат за кмет на кметство Сталийска махала, общ. Лом, издигнат от ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-483/ 01.04.2015 г. – община Лом

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-604/ 09.02.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената с решение № 216/ 04.05.2011 г. – чл. 27, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Али Хюсменов Чобанов

Дата на раждане

11.11.1960 г.

Място на раждане

с. Ябланово, обл. Сливен

Вербувал го служител

ст. лейт. Ат. Ганев на 25.04.1979 г., регистриран на 11.05.1979 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Ат. Ганев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-ДС-по линия на ПГУ-ХI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ангелов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5277 – 3 тома.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Ябланово, общ. Котел, издигнат от ПП "ГЕРБ"

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена

Ана Йосифова Стоянова

Дата на раждане

11.05.1957 г.

Място на раждане

с. Алеково, обл. Силистра

Вербувал я служител

о. р. Динко Колев Костадинов на 14.09.1989 г., регистрирана на 26.09.1989 г.

Ръководил я служител

о. р. Динко Колев Костадинов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ МВР – Силистра - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Ася

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; документи от ръководилия я служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело ІА-1117 (Сс); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Бистра, общ. Алфатар, издигната от Инициативен комитет

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-683/ 22.07.2016 г. – община Алфатар

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Асен Колев Асенов

Дата на раждане

18.04.1949 г.

Място на раждане

гр. Асеновград

Вербувал го служител

о. р. Йови Попов на 12.06.1979 г., регистриран на 21.06.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Йови Попов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Пламен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-4566; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Кандидат за кмет на община Асеновград, издигнат от ПП "Обединена Социалдемокрация"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-541/ 11.08.2015 г. – община Асеновград

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1700/ 16.09.2019 г. – ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ /ДРОМ/"

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ахмед Ахмедов Башев

Дата на раждане

22.01.1964 г.

Място на раждане

с. Рибново, обл. Благоевград

Вербувал го служител

ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов на 26.05.1988 г.

Ръководил го служител

ст. л-т Владимир Трендафилов Трендафилов, кап. Ст. Бойков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Благоевград - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Манол

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4 – 3 бр.; лично дело ІА–2973 (Бл), работно дело ІР–2084 (Бл); доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на община Гърмен, издигнат от Коалиция "Ние, гражданите"

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Ахмедов Башев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 206/ 05.04.2011 г. – община Гърмен

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-581/ 24.11.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Ахмед Ибрямов Контилев

Дата на раждане

17.06.1955 г.

Място на раждане

с. Габарево, обл. Стара Загора

Вербувал го служител

о. р. Ганчо Драганов на 12.09.1979 г., регистриран на 04.10.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Ганчо Драганов, о. р. Румен Султанов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Стара Загора – ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Ястреб

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Габарево, общ. Павел баня, издигнат от ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО”

Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2.

За Ахмед Ибрямов Контилев липсват други данни по чл. 25, т. 3.

Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-867/ 28.02.2017 г. – община Павел баня

Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Байзид Шевкедов Якубов

Дата на раждане

08.09.1964 г.

Място на раждане

с. Партизани, обл. Варна

Вербувал го служител

Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков на 03.04.1985 г.; регистриран на 09.05.1985 г.

Ръководил го служител

Кап. ІІІ ранг Величко Кирилов Вълков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление трето; отдел 02, отделение 02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ангел

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител, картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А-3519 /Вн./-МФ протокол рег. № КА-95 от 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І Р 2039; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1986 г.

Кандидат за кмет на кметство Поляците, общ. Дългопол, издигнат от ПП "ДПС"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-176/ 15.05.2013 г. – община Дългопол

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Бахти Халид Селим

Дата на раждане

31.08.1967 г.

Място на раждане

с. Велино, обл. Шумен

Вербувал го служител

кап. Огнян Николов Иванов на 27.05.1987 г., регистриран на 09.06.1987 г.

Ръководил го служител

кап. Огнян Николов Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Трето управление – ДС, отдел 05, отделение 02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Тодор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 2269 /Шн/ - МФ, протокол № КА 44 от 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело І-Р-1099 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Кандидат за кмет на кметство Живково, общ. Хитрино, издигнат от местна коалиция ДОСТ (ПП "ДОСТ",ПП "БЗНС")

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1027/ 07.08.2017 г. – община Хитрино

Обявява установената и обявена с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Бельо Бельов Мандраджиев

Дата на раждане

25.01.1969 г.

Място на раждане

с. Света Петка, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

о. р. Боню Гигов Гигов на 28.11.1988 г., регистриран на 06.12.1988 г.

Ръководил го служител

о. р. Боню Гигов Гигов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Асенов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картон обр. 4; писмо № 124(2)/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 123/ 28.05.1990 г. личното и работното дело на агент "Асенов".

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Света Петка, общ. Велинград, издигнат от ПП "Движение за права и свободи – ДПС"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-614/ 23.02.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Бехчет Мустафа Хадживели

Дата на раждане

08.10.1959 г.

Място на раждане

с. Острово, обл. Разград

Вербувал го служител

о. р. Иван Иванов на 14.12.1977 г., регистриран на 19.12.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Разград-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Борис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1144 (Рз); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-910 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1982 г.

Кандидат за кмет на кметство Острово, общ. Завет, издигнат от "Движение за права и свободи – ДПС"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-571/ 05.11.2015 г. – община Завет

Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена

Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане

05.09.1945 г.

Място на раждане

с. Габровница, обл. Монтана

Вербувал го служител

о. р. Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г.

Ръководил го служител

о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР)

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Виктор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–33670; работно дело ІР–12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за кмет на кметство Габровница, общ. Монтана, издигнат от МК "СДС /ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС/"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Борислав Ангелов Димов

Дата на раждане

08.01.1952 г.

Място на раждане

с. Заселе, обл. София

Вербувал го служител

о. р. Александър Г. Александров на 19.01.1988 г., регистриран на 02.02.1988 г.

Ръководил го служител

о. р. Александър Г. Александров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СОУ МВР – Своге - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Буен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. бланка; документ от ръководилия го служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36246; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Бов, общ. Своге, издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "АБВ" (ВМРО, НФСБ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ)

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Боряна Миткова Хъзова

Дата на раждане

17.06.1960 г.

Място на раждане

с. Дрангово, обл. Кърджали

Вербувал я служител

о. р. Румен Стойчев на 16.03.1989 г., регистрирана на 27.03.1989 г.

Ръководил я служител

о. р. Румен Стойчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Хасково-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Бор

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Бор".

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Бенковски, общ. Кирково, издигната от "Движение за права и свободи – ДПС"

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Боряна Миткова Хъзова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Боян Кирилов Йорданов

Дата на раждане

25.06.1942 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

вербуван на 16.09.1971 г.; регистриран на 22.09.1971 г.

Ръководил го служител

о. р. Стоян Танев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Соф. окр. управление на МВР-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

сътрудник

Псевдоними

Колев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-22805 и работно дело IР-7479; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1975 г.

Кандидат за кмет на община Костинброд, издигнат от Коалиция "Ние, гражданите"

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Бюнят Серветов Татаров

Дата на раждане

14.02.1961 г.

Място на раждане

с. Развигорово, обл. Шумен

Вербувал го служител

вербуван на 02.04.1981 г.; регистриран на 14.04.1981 г.

Ръководил го служител

о. р. Йордан Йорданов; о. р. Цанко Станков; о. р. Благой Златков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление Трето, отдел 11, отделение 08, управление ІІІ-VІ-І, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

Агент

Псевдоними

Ивайло; ИФ

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник – 2 бр.; протокол рег. № 129/ 01.03.1990 г. за унищожаване секретните материали от дело № 16123; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880/22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Кандидат за кмет на кметство Раковски, общ. Разград, издигнат от партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-578/ 17.11.2015 г. – община Разград

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена

Бюрхан Назми Акиф

Дата на раждане

16.07.1964 г.

Място на раждане

с. Межден, обл. Силистра

Вербувал го служител

кап. Сергей Мирчев Колев на 16.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г.

Ръководил го служител

кап. Сергей Мирчев Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Силистра – ДС по линия на управление VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Феникс

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IА –1028 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Чуковец, общ. Алфатар, издигнат от ПП "Движение за права и свободи"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-683/ 22.07.2016 г. – община Алфатар

Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валентин Асенов Христов

Дата на раждане

22.03.1960 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков на 20.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Плиска

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за кмет на район Искър, Столична община, издигнат от партия "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валентин Трайков Кирилов

Дата на раждане

20.12.1950 г.

Място на раждане

с. Ковачица, обл. Монтана

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ОбУ на МВР-Лом-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № К-2802/ 21.06.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 166/ 03.09.1987 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Кандидат за кмет на кметство Ковачица, общ. Лом, издигнат от "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Валентин Христов Атанасов

Дата на раждане

02.03.1952 г.

Място на раждане

с. Ряхово, обл. Русе

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС-ОУ-Русе; ДС-обл. Разград

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 2056/ 05.06.1985 г. е преназначен от НМ в ДС за разузнавач отдел "Територ. отдел 06; със заповед № 330/ 07.09.1987 г. е преназначен за старши разузнавач; със заповед № 49/ 09.02.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач в отделение контраразузнавателно-ОбУ- Русе.

Кандидат за кмет на община Сливо поле, издигнат от ПП "ГЕРБ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-659/ 31.05.2016 г. – Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-676/ 05.07.2016 г. – община Сливо поле

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Величко Симеонов Станчев

Дата на раждане

06.11.1949 г.

Място на раждане

с. Дунавци, обл. Стара Загора

Вербувал го служител

лейт. Илчо Христов на 14.02.1979 г., регистриран на 06.03.1979 г.

Ръководил го служител

лейт. Илчо Христов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Стара Загора – ДС – Казанлък по линия на ВГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Ровно

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 53(2)/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-368 (Ст.З.); протокол рег. № С 373/1990 г. за унищожаване делото на "Ровно"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Дунавци, общ. Казанлък, издигнат от ПП "Съюз на демократичните сили"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-856/ 21.02.2017 г. – община Казанлък

Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена

Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане

21.04.1957 г.

Място на раждане

с. Арчар, обл. Видин

Вербувал го служител

о. р. Милчо Николов на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г.

Ръководил го служител

о. р. Милчо Николов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Видин-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Дъб

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К с рег. № 68079 – 24 листа.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на кметство Арчар, общ. Димово, издигнат от Коалиция "БСП за България"

Три имена

Венелин Йорданов Атанасов

Дата на раждане

21.04.1957 г.

Място на раждане

с. Арчар, обл. Видин

Качество

Нещатен служител

Структури, в които е работил

ОбУ на МВР-Б-к

Документи, свързани с кариерното му развитие

Привлечен със заповед № 08/ 14.03.1989 г. и се води на отчет от подп. Ив. Тодоров

Кандидат за кмет на кметство Арчар, общ. Димово, издигнат от Коалиция "БСП за България"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-591/ 06.01.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Веселин Кънчев Урумов

Дата на раждане

11.01.1963 г.

Място на раждане

с. Градец, обл. Сливен

Вербувал го служител

о. р. Стоян Русев на 06.11.1981 г., регистриран на 13.11.1981 г.

Ръководил го служител

о. р. Стоян Русев; о. р. Борислав Мановски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление III-IV-VI

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Байчев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1056 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-671 (Сл).

Снемане от действащия оперативен отчет

1983 г.

Кандидат за кмет на кметство Градец, общ. Котел, издигнат от ПП "ГЕРБ"

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Владимир Ангелов Тренев

Дата на раждане

22.06.1959 г.

Място на раждане

гр. Радомир

Вербувал го служител

о. р. Георги Константинов на 13.06.1989 г., регистриран на 20.06.1989 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Константинов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СОУ МВР – Радомир - ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Благоев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; писмо за унищожаване на лично дело ІА-1253 вх. № 1266/ 09.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Кандидат за кмет на община Радомир, издигнат от „Българска социалдемократическа партия”

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-96/ 30.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-616/ 01.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-734/ 18.10.2016 г. – община Смолян - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Владимир Стаменов Гърбелов

Дата на раждане

05.09.1953 г.

Място на раждане

с. Арда, обл. Смолян

Вербувал го служител

о. р. Валери Груев на 12.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г.

Ръководил го служител

о. р. Валери Груев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, УГВ-IV ГО-РО

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Плиска

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Плиска".

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на община Смолян, издигнат от "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1005/ 06.07.2017 г. – областните управители и заместник областните управители

Обявява установената и обявена с решение № 127/ 27.04.2010 г. – Националната служба за охрана. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Георги Димитров Иванов

Дата на раждане

05.06.1957 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление V

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1230/ 16.12.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач.

Кандидат за кмет на кметство Хераково, общ. Божурище, издигнат от ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена

Георги Дражев Атанасов

Дата на раждане

11.05.1959 г.

Място на раждане

гр. Димитровград

Вербувал го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов на 27.11.1989 г., регистриран на 30.11.1989 г.

Ръководил го служител

ст. лейт. Любомир Ненков Димов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР – Бургас – ДС, отделение транспортно 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1246 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за кмет на община Бургас, издигнат от партия "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-584/ 01.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1713/ 03.10.2019 г. – ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА"

Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена

Георги Иванов Димитров

Дата на раждане

11.07.1957 г.

Място на раждане

гр. Карнобат

Вербувал го служител

о. р. Атанас К. Василев на 12.04.1978 г., регистриран на 06.05.1978 г.

Ръководил го служител

о. р. Атанас К. Василев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 3-ДС /ВКР/; ОУ на МВР-В. Търново-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Вълевски

Документи, въз осн

Коментари

Задължително поле