Вижте с колко ще поскъпнат в КАТ табелите с еднакви номера

За табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри таксата е 1500 лв. За комбинация от цифри: „аа-вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни числа от „0” до „9” и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв. За табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание цената остава 7000 лв.

Това предвижда публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998.

В момента за четири еднакви цифри се плаща 1000 лв., а за комбинация - 30 лв.

Поскъпват и много от останалите такси на "Пътна полиция". Настоящите тарифи можете да видите ТУК, а предвидените изменения - ТУК.

Коментари

Задължително поле