Вирусните инфекции не се лекуват с антибиотици

Лекарите от града под тепетата призоваха за разумна употреба на антибиотиците, а Медицинският университет в Пловдив ще отбележи с куп прояви Европейският ден на антибиотиците - 18 ноември (петък).

"Не можем да си представим медицината днес без антибиотици при ограничаването и контрол на бактериални заболявания, трансплантация на органи, химиотерапията на злокачествените процеси, интензивните грижи. Използвани разумно и по строги индикации, те са мощно оръжие в борбата с инфекциите. Има обаче случаи и на неправилно използване на антибиотици при вирусни инфекции, към които антибиотиците не са ефективни", твърди проф. д-р Мариана Мурджева, ръководител катедра "Микробиология и имунология" и зам.-ректор по международно сътрудничество на МУ-Пловдив.

На 18 ноември от 13.30 часа в Катедрата по Микробиология и имунология на МУ-Пловдив ще бъде представена модерна апаратура за бърза микробиологична и имунологична диагностика на инфекциите с възможности за определяне на някои генетични механизми на антибиотична резистентност.

"Рационалната антибиотична политика налага изписване на антибиотици, само когато са показани и предложени в необходимата доза, по необходимия път и за съответния период от време. Тази политика предполага избор на най-подходящия антибиотик за пациента по отношение на антибактериалния ефект, спектър на действие, малка вероятност за развитие на странични ефекти, антимикробна резистентност и съотношение цена/ефективност. Най-честите инфекции в зимния период са вирусните, а те не се лекуват с антибиотици, които повлияват само бактериалните инфекции. Самолечението, което някои пациенти прилагат, компрометира възможността да се лекуват адекватно инфекциозните болести и води до нарастващи размери на резистентността", твърди още проф. д-р Мурджева.

Емпиричната антибиотична терапия се прави при суспектна, с клинична признаци инфекция, но без данни за етиологичен причинител. Обикновено тя започва при животозастрашаващи инфекции (сепсиси, пневмонии, менингити) и при други възпалителни заболявания, преди наличието на данни за антибиотична чувствителност. Тя обаче се основава на събраните данни за резистентността на микроорганизмите. След получаване на резултатите от тестовете за чувствителност, терапията се съобразява с тях, уточняват лекари имунолози.

Преемтивна антибиотична терапия се прилага преди развитие на инфекциозната патология, без категорични клинични данни, но с ясни рискови фактори и наличие на биологични маркери за възникване на инфекция, напр. при фебрилни неутропенични пациенти. Антибиотична профилактика пък се прави за предотвратяване на инфекция, без данни за клинични и микробиологични признаци, но с вероятен риск за развитие на инфекция. Пример за разумна употреба на антибиотици е предоперативната профилактика. Тя цели да се ограничат микроорганизмите, инфектиращи хирургичната рана и при повечето случаи в рамките на 60 минути преди началото на операцията.

Коментари

Задължително поле