Влагат 5 млн. лв за социално включване на хората с увреждания

Това обяви във Велико Търново зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русенова

Общо 5 млн. лева е бюджетът на схемата за финансиране на проекти за социално включване в общността по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. От тях 750 000 лева са от националния бюджет. Останалите осигурява Европейският социален фонд. Това обяви в понеделник във Велико Търново Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика.

Тя откри информационния ден с представители на социалния и неправителствения сектор за разясняване условията на кандидатстване с проекти за иновативни социални услуги.

Крайният срок за подаване на документацията е 25 януари 2019 година. Няма минимален праг на сумата за дейности, а максималният е 200 000 лева. Целта е с проекти да се създадат предпоставки за активно включване на пазара на труда на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за тях.

"Това може да стане с предоставяне на комплексни и междусекторни услуги. Допустимите кандидати са доставчици на социални услуги. Партньори в дейностите по даден проект от тази процедура могат да са Общини и неправителствени организации. По процедурата не се изисква съфинансиране. 1300 доставчици на социални услуги финансира в момента държавата, а вписаните в регистъра са над 2400. С финализиране на Закона за социалните услуги ще се направи и сериозната реформа в социалната сфера. Промяната на модела за финансиране и повишеният контрол ще гарантират и качеството на услугите”, коментира Зорница Русинова.

Тя уточни, че предстоят аналогични информационни дни и в други градове на страната.

Коментари

Задължително поле