Влизаме в топ 10 по ръст на БВП

Инвестициите се увеличиха с 4,4%

България влиза в топ 10 сред страните от ЕС по ръст на икономиката. През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,4% на годишна база и с 0,8% спрямо първото тримесечие, сочат експресните оценки на НСИ. Отличниците в ЕС по ръст на икономиката на годишна база са Полша с 5%, Унгария с 4,4%, Латвия и Румъния с по 4,2%. По-добре от нас се представят още Кипър и Словакия (по 3,9%), както и Литва (3,7%).

През второто тримесечие БВП достига 26,047 млрд. лв. Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79%), което в стойностно изражение възлиза на 20,586 млрд. лв. Крайното потребление нараства на годишна база с 4,7% и има най-голяма роля за отчетения ръст на икономиката. През второто тримесечие инвестициите нарастват с 4,4%. Те са в размер на 6 млрд. лв. и имат дял от 23,1% в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно и има негативен ефект върху размера на БВП. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2,7% и 4,6%.

Коментари

Задължително поле