Вложиха 11 млн. лева за привлекателна и съхранена автентична градска среда във Велико Търново

Приключиха дейностите по проекта „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата му стойност възлиза на 11 010 062 лв., от които 9 358 553 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509 лв. съфинансиране от националния бюджет.

В рамките на проекта бе обновено междублоковото пространство в ж.к. „Чолаковци“ и рехабилитирана алейната връзка между квартала и жилищен комплекс „Бузлуджа“. Извършените дейности по изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, поставяне на указателни знаци и елементи на градското обзавеждане, както и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление допринасят за подобряване и обогатяване на функциите в квартала.

Изцяло нов облик придобиха двете изгледни площадки на ул. „Стефан Стамболов“, представляващи любимо място за отдих на жителите и гостите на града.

Площадното пространство пред музей „Възраждане и Учредително събрание“ също бе реновирано чрез подмяна на съществуващите настилки, изграждане на ефектно осветление, възстановяване на чешмата, както и чрез извършените озеленителни мероприятия.

Най-мащабната по обхват на реализираните СМР е реконструкцията на градската среда в Старата градска част. В периметъра на дейностите бе извършена реконструкция и рехабилитация на 38 улици, чрез които се постигна благоустрояване и подобряване функциите на района, представляващ притегателен център за жителите, гостите и многобройните туристи на Велико Търново. Извършени бяха дейности по подмяна на съществуващата разнородна тротоарна настилка с нова от вибропресовани бетонови блокчета, запазване на вида на сегашната павирана настилка, както и направа на бетонови стъпала и настилка от правилни каменни плочи от характерния за района жълто-сив пясъчник.

В отговор на непрекъснато увеличаващия се туристопоток и с оглед облекчаване на градския трафик,бе извършена реконструкция на обществения паркинг на ул. „Крайбрежна“ чрез подмяна на съществуващата асфалтова настилка, ново осветление, благоустройство и озеленяване. Приложено бе ново проектно решение за паркиране и организация на движението. Освен това се обособиха паркоместа за коли и автобуси, както и места за паркиране на инвалиди.

По отношение на обществената тоалетна, включена в обхвата на проекта, на същата бе извършен основен ремонт, както и бе пренаредена каменната пред нея.

Коментари

Задължително поле