Всеки втори сви разходите си с 500 лв.

Пандемията от COVID-19 e оказала негативно влияние върху работния живот на 54% от българите. Макар близо 63% от тях да са запазили работното си място, значително понижение е отчетено в месечните разходи (64% от българите) и доходите (на 42%), както и в месечното потребление. От началото на епидемичната обстановка анкетираните са свили потреблението си на месец със средно 500 лева (52%), като за тази цел основно са се отказали от спонтанните покупки в магазините.

Според резултатите от анкетата една от най-големите промени, настъпили в ежедневието на потребителите, е новата схема в разпределянето на разходите – ограничаване на импулсивните харчове, свеждане до минимум на посещения на ресторанти и заведения (74%), на козметични салони и фитнеси (37%), както и отказ от пътувания (56%) и пазаруване на дрехи и обувки (49%).

Немалко анкетирани са се възползвали и от предишни спестявания (25%) и помощ от приятели или роднини (21%), за да покрият разходите си по време на COVID-19. Това показват данни от представително пазарно изследване, проведено с 1000 независими участници, анализиращо финансовите им навици. Проучването е проведено от една от компаниите за кредитиране в България.

Друг акцент от проведената анкета са потребителските кредити и нагласата спрямо тях по време на пандемия. 32% от отговорилите продължават да разчитат на кредити, а 32% планират да кандидатстват за такъв в следващите 4 месеца. Резултатите показват също, че потребителите (57%) предпочитат да направят собствен анализ на компаниите, предлагащи кредити, преди да използват услугите им. Едва 20% от тях са дали отговор, че остават лоялни на сегашната си компания и не смятат да променят избора си.

Коментари

Задължително поле