ВСУ разработва програма за киберсигурност за деца

Школски директори усвоиха иновативен метод на обучение

Над 100 директори на училища, детски градини и Центрове за личностно развитие преминаха двудневен курс във ВСУ "Черноризец Храбър" по темата "STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики". STE(А)M е иновативното обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженеринга, изкуствата и математиката и е заложено като приоритет в политиката на МОН. То предлага нов подход във възпитанието и развитието на творческото мислене, който създава умения за решаване на реални проблеми с използване на технологиите, разбиране на важността за дизайна и изучаване на моделирането и проектирането.

Целта е децата да създават и експериментират с идеи и проекти в училище, в извънкласните форми и в неформална среда, за да придобият нужните умения за професиите на бъдещето. Партньор в инициативата е община Варна, а целта е в града да бъде изградена регионална STE(A)M-партньорска мрежа, в която да се включат представители на различните научни области, подкрепящи създаването на нови практики.

"Дигитализацията и компютърните науки създават необходимост от нов вид кадри. Подкрепяме тези инициативи, защото те са потребни за пазара на труда", коментира Галина Момчева, ръководител на катедра "Информатика и компютърни науки" във ВСУ.

В рамките на обучението всички участници получиха онлайн достъп до материали в специална платформа, където ще могат да публикуват свои добри практики в областта на STE(A)M-обучението. Директорите се включиха и в работилниците на ВСУ, представящи иновативни проекти като работата с дронове, 3D-принтирането, анализа на изображения на клетки и др. Голям интерес предизвикаха и програмите по киберсигурност, които университетът разработва за обучение на подрастващи и възрастни - "Кибермагьосници" и "Киберуниверситет за възрастни".

"Важно е да научим децата да оцеляват в трудната среда на интернет заплахите. Затова поканихме нашите партньори от Израел, които имат учебни програми и експертен опит и ще ни помогнат да обучим българските деца, учители и родители", коментира проф. д-р Теодора Бакърджиева, зам.-ректор на ВСУ. Гост на форума бе Владимир Бронфенбренер, експерт по киберсигурност от Израел. По думите му в неговата родина е създадена много добра система за сигурност, която вече се прилага и в европейските държави.

Коментари

Задължително поле