Втори випуск на Булстрад Академия се дипломира в Свищов

Квалификационно обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) се проведе в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов, Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Обучението се организира за втори път и е резултат от дългосрочен проект на свищовското висше училище и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“.

Професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело” получиха 20 служители на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп от структурите на дружеството в София, Хасково, Варна, Бургас, Троян, Русе, Петрич, Велико Търново, Сливен и Стара Загора.

Лектори от ЦПО към Стопанска академия бяха ръководителят на първата в България застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело”, доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков. Гост-лектори от ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп бяха изпълнителните директори и членове на Управителния съвет – Иво Груев и Пламен Шинов, и Евгения Кало-Колова – директор на дирекция „Правна”.

Вторият випуск на Булстрад Академия получи своите квалификационни документи на официална церемония в „Зала Булстрад” в Стопанска академия. Приветствие към обучаемите, от името на академичното ръководство, произнесе доц. д-р Тодор Кръстевич – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност. Той връчи диплома и грамота на тримата отличници на випуска. С най-високи резултати са Валентина Дахлева-Томова от Русе, Нели Христова- Пеева и Румяна Ненова от централно управление на дружеството.

Сертификати на курсистите връчиха и официалните гости на церемонията Иво Груев, Пламен Шинов, Евгения Кало-Колова и Иван Иванов – член на УС на Булстрад.

Коментари

Задължително поле