Въвеждат бърз фалит на малки фирми

Всяка година се завеждат средно по 1200 дела за несъстоятелност.

Дават втори шанс на компании със затруднения, като опрощават част от дълговете им

Промените се правят по настояване на ЕК

Ускорени процедури за фалит на малки филми ще бъдат въведени с промени в Търговския закон. Наред това на дружества с трайни финансови проблеми ще бъде даден втори шанс да работят, като вместо да се стига до обявяване в несъстоятелност, ще бъде въведена процедура за опрощаване на част от дълговете им. Това предвижда Пътна карта за изпълнение на препоръките на ЕК относно процедурите за обявяване на фирми във фалит, приета от Министерски съвет.

Всяка година в периода от 2010 г. и 2017 г. в окръжните съдилища са заведени средно по 1200 дела за несъстоятелност. Те са бавни и скъпи и не водят до задоволителни резултати, пише в годишния доклад на ЕК за България.

За да бъде повишена ефективността на процедурите по обявяване във фалит, ще бъде въведен по-лесен и по-бърз достъп до производства по несъстоятелност и процедури по стабилизация за юридически лица и предприемачи. Ще се дава шанс на фирмите със затруднения, като в процедурата по несъстоятелност може да се опрощава част от дълга им. В същото време ще бъдат взети мерки, предотвратяващи недобросъвестно поведение на длъжниците. Ще бъдат въведени по-бързи процедури, а съдебните такси ще бъдат намалени. Ще бъдат взети мерки и за по-голяма ефективност при разпродаване на имуществото на длъжниците, пише в Пътната карта.

С промени в Търговския закон ще се гарантира, че по време на целия процес по обявяване на една фирма във фалит документите ще може да се изпращат по интернет.

Ще бъдат въведени и по-строги правила за упражняване на професията синдик - човекът, който съдът назначава, за да управлява фирмата и разпродава имуществото в процедурата по несъстоятелност.

Коментари

Задължително поле