Външният дълг нарасна с 2,25 млрд. евро

Брутният външен дълг в края на октомври е 37,326 млрд. евро (65,8% от БВП), което е с 2,148 млрд. евро (+6,1%) повече в сравнение с края на 2019 г. За година дългът нараства с 2,253 млрд. евро, обявиха от БНБ. Но по-голямата част от този дълг е на частни фирми и банки.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на октомври е 7,47 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 2,043 млрд. евро (+37,6%), а за година се повишава с 2,058 млрд. евро (+38%). Това се дължи на пуснатите на международните пазари нови облигации.

Външните задължения на сектор “Банки” са 3,902 млрд. евро. Те се понижават с 999,1 млн. евро спрямо края на 2019 г. и с 940,3 млн. евро спрямо октомври миналата година.

Външните задължения на “Други сектори” са 10,984 млрд. евро. Те намаляват с 16,1 млн. евро спрямо края на 2019 г. А за година дългът на сектора нараства с 39,8 млн. евро.

В края на октомври вътрешнофирменото кредитиране от задгранични компании към български фирми е в размер на 14,968 млрд. евро, което е с 1,12 млрд. евро повече в сравнение с края на 2019 г. Спрямо октомври миналата година вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 1,096 млрд. евро. Именно под формата на кредити напоследък идват повечето чужди инвестиции в страната.

През периода януари–октомври 2020 г. полученото външно финансиране е в размер на 7,11 млрд. евро, при 5,53 млрд. евро година по-рано. От тях 2,455 млрд. евро са за сектор “Държавно управление”, 1,152 млрд. евро са за сектор “Банки”, 1,226 млрд. евро - за “Други сектори”, а 2,276 млрд. евро са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до октомври 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5,41 млрд. евро, при 5,145 млрд. евро година по-рано.

Коментари

Задължително поле