В община Севлиево независим кандидат сезира Борисов за обществени поръчки за 27 млн. лева

Богомил Петков, независим кандидат за кмет на Севлиево, внесе писмо до Бойко Борисов, в качеството му на лидер на ПП ГЕРБ, с което го известява за поредица обществени поръчки, възложени от Община Севлиево на „Еко традекс груп” АД и свързани с нея дружества. Договорите са на стойност над 27 млн. лв., сключени в последните 4 години. Процедурите са проведени по време на втория мандат на Иван Иванов, настоящ кмет на Севлиево и общински председател на ГЕРБ. С дейността по сметоизвозването и сметосъбирането в Севлиево плюс долу цитираните спечелени обществени поръчки стойността скача над 43 млн. лева.

Гражданите на Севлиево трябва да са наясно с истината за управлението на града, отбелязва Петков.

В писмото се казва, че „Еко традекс груп” АД, със седалище Хасково се представлява от Величко Христов Минев. Човек със същото име представлява още няколко фирми, които също са сред спечелилите големите обществени поръчки в Севлиево. Почти 27 милиона лева е общата сума на договорите с тази фирма, сключени от кмета на Севлиево д-р Иван Иванов и то само за последния му мандат.

Ето и кои са обществените поръчки, по които са сключени договорите:

 1. Договор № ОП-15/2015 от 4.06.2015г./ за „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево”, с „Еко традекс груп” АД за 3 162 000 лв. с ДДС.
 2. Договор № ОП-6/07.02.2018г за „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево” за 3 000 000 с ДДС. Поръчката е спечелена „Инфрастроежи“ АД, но с основен подизпълнител „Еко традекс груп” АД.
 3. Еко традекс груп“ АД ремонтира 9 училища и детски градини в Севлиево чрез проект по Договор ОП-38/2016 от 28.07.2016г. за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура в град Севлиево” за стойност 3 866 449,78 лв. с ДДС.
 4. Друг голям проект за 3 527 964 лева с ДДС е поверен на „Еко свят 2” ДЗЗД , представлявано отново от Величко Христов Минев по договор № ОП-5/2015 от 19.02.2015г. за „Инженеринг - проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево”.
 5. Допълнително, за същата дейност няколко месеца по-късно, на 13.01.2016 г. кметът на Севлиево с пряко договаряне сключва договор ОП-1/13.01.2016г. отново с „Еко свят 2” ДЗЗД за още 902010,10 лв. с ДДС за „Допълнителни строително-монтажни работи на обект „ Строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево”.
 6. „Еко традекс груп“ АД изпълнява и договора (ОП-13/29.03.2017 г.) за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районната служба пожарна безопасност” на стойност 291 724,89 лв. с ДДС.
 7. „Еко титан груп“ АД – Смолян, представлявана също от Величко Минев получава от община Севлиево и изпълнението на договор ОП-2 /16.01.2017 г. за „Оператор експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация”, за 3 420 000 с ДДС.
 8. 7 174 940 лв. с ДДС е сумата за „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките”, възложена за изпълнение на специално създаденото за целта дружество ДЗЗД „Стоките” от Хасково, с партньор „Еко традекс груп” АД, Договор ОП1-2.01.2018г.
 9. На 07.05.2019г. на сайта на община Севлиево е публикувано Решение 0397, с което „Инфраклинър 2018” ДЗЗД от Хасково е обявено за изпълнител на поръчка „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево” на стойност 4 200 000 лв. с ДДС. Дружеството „Инфраклинър-2018“ е партньор на „Еко традекс груп“ АД по горния договор (т. 8), в ДЗЗД „Стоките”.
 10. „Еко традекс груп“ АД е част и от ДЗЗД „Зимно почистване Севлиево“ печели и договора за „Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинската пътна мрежа в община Севлиево през сезони 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 на стойност 1 200 000 лв. с ДДС. Договор ОП-64/2016.
 11. Отново „Еко традекс груп“ АД през „Зимно почистване Севлиево” ДЗЗД, печели обществена поръчка за тригодишен период /2019 – 2022 г./ за Зимното поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в Община Севлиево. Обща стойност на Договора е 1 650 000,00 лв с ДДС - Договор № ОП-20/30.05.2019г.
 12. В момента, в процедура е и нова обществена поръчка на община Севлиево, „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево”, за 1 084 027,96 лв. без ДДС в която участник е „Еко традекс груп“ АД.
 13. Еко традекс груп” АД е съдружник и съсобственик в „Нео титан” ООД, отново с управител Величко Христов Минев - дружеството, което понастоящем извършва сметоизвозването и сметосъбирането в Севлиево .”

Избори 2020. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Коментари

Задължително поле