В Свищов безработицата достигна най-ниското си ниво от 10 години

Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна сред безработните

На 5.6% възлиза средномесечното равнище на безработицата през 2018 г. в община Свищов. Това е най-ниската стойност за последните 10 години. През 2017 г.то е било 7,0% или с 1,4 процентни пункта по-високо.

През декември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 957 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 106 души.

Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,1 % при 6.1 % на национално ниво. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1222 души или с 265 души повече от сегашния.

Във възрастовата структура лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,46 на сто, а броят им е 148 души. През месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 369 души и относителен дял 38,56 на сто. Групата от 30-49 годишните безработни е най-многобройна и наброява 440 души.

Лицата с работническа професия са 347. Безработните без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция от 310 човека. Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 300 души.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 28, а прекратените по други причини – 12.

Коментари

Задължително поле