Генералният ни консул в Чикаго ще сътрудничи за контакти между Стопанската академия и американски университети

Генералният консул на Република България за Средния Запад в САЩ, със седалище Чикаго – Иван Анчев, посети Стопанска академия и проведе среща с ректора, доц. д-р Иван Марчевски. Основен акцент при разговорите в първата по рода си среща бяха възможностите за контакти и партньорски взаимоотношения с американски университети.

Иван Анчев категорично заяви, че към него, като представител на българската държава, вече са отправяни интерес и запитвания от страна на висши училища в региона, за който отговаря. Той се ангажира да опосредства първоначалните контакти между Стопанска академия и американски университети. Сред целите на бъдещите партньорства ще бъдат обмен на студенти и преподаватели, и сключване на договори за съвместна дейност. Гостът помоли да бъдат изпратени в САЩ информационни и рекламни материали за Стопанска академия, които да бъдат използвани за популяризирането й там и за осъществяване на първи връзки с университети от Средния Запад. Говорейки за функциите му като генерален консул и дейностите, които развива, Иван Анчев сподели, че българската общност в Чикаго и региона проявява голям интерес към всичко, случващо се в България.

По време на срещата бяха обсъдени и възможности за привличане интереса на българската диаспора към обучение в България. Ректорът представи направленията и програмите, по които Стопанска академия реализира обучение, както и възможностите, които се предлагат за чуждестранни студенти. Доц. Марчевски постави въпроса за търсене на финансово подпомагане чрез дарителство от българи в САЩ за каузи в България, сред които и осигуряване на стипендии за български студенти. Дипломатът отговори, че ще направи всичко необходимо, за да се инициира такава дейност и изрази надеждата, че подобни инициативи ще имат положителен резултат.

В края на работната среща, ректорът подари на госта комплект книги, свързани с историята на Стопанска академия и с дарителството в Свищов. Иван Анчев пожела да му бъдат изпратени екземпляри от тези изданията, които да бъдат разпространени сред българската общност в региона.

Генералният консул на България в Чикаго посети Академични музей, където се запозна с историята на свищовското висше училище и неговия дарител Димитър Ценов. В посланието, което написа в почетната книга на Академията, гостът пожела на преподавателите и студентите „успешна академична дейност на ползу роду и в прослава на България”.

Впечатлен от Стопанска академия и посрещането му, Иван Анчев се ангажира да проучи има ли в региона, за който отговаря, възпитаници на свищовската Алма матер и при наличие на дипломирани студенти, да съдейства за създаване на техен алумни клуб. При посещението му в Стопанска академия дипломатът бе придружен от председателя на Общински съвет Свищов – д-р Кристиян Кирилов.

Коментари

Задължително поле