Ген. Андрей Боцев се срещна с новоназначения министър на отбраната на Румъния

Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев се срещна с новоназначения министър на отбраната на Румъния Габриел Леш. Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на генерал Боцев в северната ни съседка, съобщиха от Министерството на отбраната.

По време на разговора бе подчертано доброто сътрудничество между двете страни в областта на отбраната, като бе изразено намерение за неговото задълбочаване. Дадена бе висока оценка на България за развитието на Многонационалната дивизия „Югоизток“, Многонационалната бригада „Югоизток“ и Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в България.

Официално бе отправена покана за предоставяне на формирования от българската армия за включване в многонационалните формирования на Румъния, с цел участие в съюзни операции. Посочен бе моделът на взаимодействие на механизирана рота от Полша в структура на многонационално формирование на северната ни съседка.

Изтъкнат бе приносът на България в морски операции под управлението на MARCOM (НАТО) и бе отправена покана за участие в морски операции в региона на Черно море, като инициативата предстои да се дискутира.

По време на срещата акцент бе поставен върху участието на двете страни в различни инициативи на Европейския съюз, като бе подчертано, че интересът на Румъния е към индустриалното коопериране, което ще бъде един от приоритетите за председателството на Букурещ на Съвета на Европейския съюз.

В края на срещата генерал Андрей Боцев връчи на министъра на отбраната на Румъния официалните писма за намерение за афилииране на 2-ра механизирана бригада и 38-и механизиран батальон за съвместна подготовка – съответно към Щаба на Многонационалната дивизия „Югоизток“ и Щаба на Многонационалната бригада „Югоизток“, подписани от министъра на отбраната на Република България.

След това на двустранна среща двете делегации обсъдиха в детайли предложенията, направени от министъра на отбраната, и текущи въпроси в областта на Air Policing, Адаптираното предно присъствие (tFP), Инициативата за повишаване интензивността на съвместната подготовка (CJET) и съвместните подготовки.

Коментари

Задължително поле