Гледат биокултури само заради субсидиите (обзор)

Фермери масово декларират, че нямат приходи от реализацията на продукцията

Откриха ниви, обрасли с плевели

Субсидиите, а не биопроизводството са основната причина голяма част от фермерите да кандидатстват за европари за биологично земеделие. Това показва одит на Сметната палата на изпълнението на мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони.

Слаб контрол от страна на ресорното Министерство на земеделието, храните и горите е позволил да не се спазват правилата за биологично земеделие, показва още проверката, която обхваща периода от 2015 до юни 2017 г. От Сметната палата посочват, че отговорност за нередностите носят трима земеделски министри - Десислава Танева, Христо Бозуков и Румен Порожанов. Настоящият министър трябва да отговаря и като шеф на фонд “Земеделие” за периода от края на 2014 г. до февруари 2017 г.

Изискванията по мярката са направени така, че позволяват на бенефициентите да получават плащания, без да се стремят да реализират добиви, е друг от изводите на одита. Проверки на място са показали, че 82% от стопаните декларират доходи от продадена продукция спрямо подпомагането по мярката в съотношение по-малко или равно на 1 към 1.

Фермер, обработващ 10 ха лешници, със сертификат за биопродукция за 500 кг лешници за 2017 г., декларира, че няма приходи от реализацията им. Същото декларира и друг производител - на биологични домати.

Инспекторите се натъкват и на 14 стопани, чиито площи с биокултури са обрасли с плевели.

Според одита има риск да се забавят плащанията по мярката заради липсата на единна информационна система между аграрното министерство и фонд “Земеделие”.

В същото време има голямо текучество на ръководен и експертен персонал в компетентното звено в министерството на земеделието, чиято численост е променяна 6 пъти.

Повече от две години след стартиране на Програмата за развитие на селските райони няма приети стратегически документи в областта на биологичното земеделие, което не го утвърждава като национален приоритет, твърдят от Сметната палата.

Общият бюджет на мярка 11 “Биологично земеделие” е в размер на около 151, 6 млн. евро или 5% от общия бюджет на ПРСР 2014-2020 г.

 

За една година

Двойно повече кандидати за парите

Интересът към биологичното земеделие расте главоломно. Над два пъти са се увеличили декларираните площи, животните и пчелните семейства по мярката за кампания 2016 г. спрямо кампания 2015. При пчелните семейства, отглеждани по биологичен начин, увеличението е от 64 445 броя през 2015, на 145 221 през 2016 г. Нарастват и бенефициентите по мярката – от 2 011 през 2015 г. до 4 235 през 2016 г.

От одобрените по мярката площи за земеделски култури за кампания 2016 най-голям е относителният дял при полските култури, включително фуражни - 41 на сто, а най-малък при зеленчуковите култури – 2 на сто. За периода 2015-2016 г. от трите направления, насърчени по мярката, най-голям е относителният дял на биологичните животни, спрямо тези в преход към екологично отглеждане.

Коментари

Задължително поле