Глоба от 343 417 лв. за „Кауфланд“

Съдът потвърди санкцията

Глоба в размер на 343 417 лв. ще трябва да плати „Кауфланд България“ сред като Върховният административен съд потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е установен недобросъвестен модел на поведение от страна на търговската верига

През 2020 г. КЗК установи извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с по-силна позиция при договаряне от страна на „Кауфланд“.

Дружеството е преустановило продажбата чрез търговските си обекти на немалка част от асортимента на един доставчик с цел да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за доставчика, посочват от КЗК. За предприятието, намиращо се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици в резултат на поведението на „Кауфланд“.

Чрез постоянно изискваните от страна на „Кауфланд“ намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент, доставчикът е бил поставен във финансова зависимост от търговската верига поради генерираната в периода загуба. Освен това системата от бонуси и отстъпки се използва от „Кауфланд“ за максимизиране на печалбата му за сметка на финансовата загуба за доставчика. С постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата на „Кауфланд“, без това да води до намаление на крайната продажна цена на стоките, което не е в интерес на потребителите и ги уврежда, посочват от КЗК.

Първоначално Административен съд – София област (АССО) отменя решението на Комисията като вместо него постановява, че не е извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията от страна на „Кауфланд“.

В последствие Върховният административен съд 3-членен състав отменя решението на АССО и отхвърля жалбата на „Кауфланд“ срещу решението на КЗК. В окончателния съдебен акт ВАС излага мотиви, че намира оспорваното решение на КЗК за законосъобразен административен акт, издаден  в съответствие с относимите и приложими материалноправни норми и в съответствие с целта на закона.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България