Големите фирми и София плащат 69% от данъците

Териториалната дирекция на НАП в София е събрала 35% от всички данъци в страната.

Пандемията намали печалбите на дружествата с високи приходи

Големите компании заедно с гражданите и бизнеса в София плащат над 69% от всички данъци в страната. Това показва отчетът на НАП за дейността є през миналата година. Общият размер на приходите, събрани от НАП през 2020 г., е близо 25 млрд. лв., което е ръст с 1,124 млрд. лв. (+4,7%). 35% от тези данъци са събрани от Териториалната дирекция на НАП в София. А 34% са осигурени от ТД “Големи данъкоплатци и осигурители”. Тази дирекция на НАП обслужва големите фирми, които имат приходи над 3 млн. лв. или възстановен ДДС за над 2 млн. лв., както и всички банки, застрахователи, пенсионни фондове и здравноосигурителни дружества. Като повечето от тези компании също са регистрирани в София.

В годината преди пандемията финансовите резултати на бизнеса сериозно се подобряват. При подаване на данъчните декларации през миналата година общият размер на декларираната облагаема печалба на фирмите за 2019 г. е 26,5 млрд. лв., което е увеличение с над 3 млрд. лв. (+12,9%). Същевременно и резултатите на фирмите, които имат финансови проблеми и декларират загуба от дейността си, също се подобряват. Общият размер на декларираната загуба от компаниите в страната е 4,946 млрд. лв. като намалява с 255,8 млн. лв. (-4,9%).

Пандемията обаче промени ситуацията в страната и доведе до отчитане на по-малки печалби и по-големи загуби от бизнеса. В резултат общият размер на декларираните авансови вноски (месечни и тримесечни) за корпоративни данъци през 2020 г. е 1,755 млрд. лв. В сравнение с предходната година има намаление с 33,2 млн. лв., или само с -1,9%, показват данните на НАП. Авансови вноски правят големите фирми с приходи от продажби над 300 хил. лв. годишно. Оказва се, че пандемията не е намалила много печалбата на тези големи компании. Пандемията е засегнала по-малки фирми от секторите, в които имаше ограничения, за да се намали разпространението на коронавируса.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика