Губим 6 млн. лв. от износ на трюфели

Официално на година от страната ни се изнасят 150-200 тона трюфели.

Нов закон въвежда правила

200 милиона евро стига оборотът от продажбата им

Събирачите ще полагат изпит

Близо 6 млн. лева на година губи бюджетът заради нерегламентиран износ на трюфели от България. Официално на година от страната ни се изнасят 150-200 тона, като оборотът от продажбата им стига 200 милиона евро. Това обаче са само официалните данни, като реалните са далеч по-големи. Това е посочено в мотивите към проект на Закон за трюфелите, предложен за обществено обсъждане.

Само 1% от цялото количество се реализира на българския пазар. Страната ни е на първо място в света по добив на трюфели от естествени горски находища и се налага като важен фактор на световния пазар. Според данни на браншовите организации секторът осигурява заетост на 20 000 до 30 000 лица.

Затова се налага регламентиране на тази дейност в отделен закон. В него се предвижда събирачите на трюфели да получават позволително, като лицето, което ще добива, трябва да положи изпит и да е придобило правоспособност. На всеки 10 дка площ, независимо дали е държавна, общинска или частна, може да се издаде само едно позволително, пише в закона. За ползване на трюфели се заплаща цена, определена от министъра на земеделието или от общинския съвет, а за издаване на позволително се заплаща такса. Цената за ползване, както и таксата за услугата се определят на база килограм трюфели. Средствата от таксите ще постъпват в държавния бюджет.

Добивът трябва да се извършва само в светлата част на деня и за него може да се използват не повече от 3 кучета. Санкцията за увреждане на естествените находища на трюфели е от 1 000 до 2 000 лева, а за незаконен износ - от 5000 до 10 000 лева, пише още в закона.

Коментари

Задължително поле