Дават до 15 хил. лв. за фотоволтаици на покрива

Домакинствата може да получат до 15 хил. лв. за поставяне на фотоволтаици.

Финансират слънчеви инсталации за гореща вода за бита

Домакинството трябва да замени печка, котел или камина, които използват дърва или въглища

Не може да се кандидатства за вили

Българските домакинства ще могат да получат пари за поставяне на слънчеви инсталации за топла вода за бита или за фотоволтаични системи до 10 kWp, към които може да има и системи за съхранение на електрическа енергия.

Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедура, по която хората ще могат да кандидатстват за средствата.

В процедурата могат да кандидатстват българи или граждани на друга страна от ЕС, които имат собствено жилище. Възможно е да кандидатстват за къща или за апартамент в жилищен блок, но в този случай ще трябва съгласието поне на 67% от всички собствениците на имоти в сградата. Могат да кандидатстват и хора със статут на постоянно пребиваващи в България, но не и чужденци, които просто имат имот в страната.

Важно условие е жилището да е основно да кандидата, тоест не може да се кандидатства за вили или ваканционни имоти, които не са основен дом на собственика. Освен това трябва да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Ако в жилището досега са използвани ток или газ за отопление, собственикът няма да получи пари по програмата.

Хората ще могат да кандидатстват с два типа проекти - за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаични системи до 10 kWp, към които може да има и системи за съхранение на електрическа енергия. По програмата ще бъдат покривани 100% от разходите за инсталации за топла вода за бита, но не повече от 1960,83 лв., както и 70% от стойността на фотоволтаичната система, но не повече от 15 хил. лв.

Любопитно е, че ще може да се кандидатства и за системи, които вече са монтирани. Има два варианта за кандидатстване – за системи и инсталации, които са пуснати в експлоатация от 7 юни 2022 г. до подаване на документи за получаване на финансиране, както и за системи за топла вода и фотоволтаици, които ще се изграждат след като отпускането на средствата бъде одобрено.

По настоящата процедура не може да се подават заявления едновременно за системи за топла вода и за фотоволтаици – домакинствата трябва да изберат едно от двете. Всеки може да подаде едно заявление, което включва само едно жилище. А произведената електроенергия може да бъде само за лично ползване.

Финансиране няма да може да получат хора, които са осъдени за редица престъпления, които подробно са изброени в правилата за кандидатстване, които имат задължения за данъци или задължителни осигуровки, както и ако жилището се използва за стопанска дейност, отдава се под наем или в него се извършва дейност от юридическо лице с нестопанска цел.

Критерии, на които трябва да отговаря кандидатът:

- Да е собственик на жилището. Ако кандидатът е съсобственик и притежава по-малко от 51% идеални части, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Ако жилището е съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на кандидата;

- Жилището да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса да няма регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел;

- Ако кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, трябва да има съгласието и на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците;

- В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (ако вече са инсталирани);

- В жилището е потребявана електроенергия поне 6 месеца преди обявяване на процедурата за кандидатстване или преди пускането в експлоатация на инсталацията или системата (ако вече са инсталирани).

- Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

- Да е платил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за имота.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции