Дават на инвалиди пари за асансьор

Средства ще се отпускат и за изграждане на подемни платформи.

Финансират и шофьорски курсове

Хората с увреждания могат да кандидатстват с проекти за средства, с които да финансират преустройство на сградите, в които живеят. Общият бюджет е 2 милиона лева, а парите са осигурени по новата Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Документът е част от новото законодателство за хората с увреждания и вече е обнародван в Държавен вестник. По програмата ще се финансират закупуването на асансьори, рамки и подемни платформи, за да може да се преодоляват различните нива в сградата и прилежащите към нея пространства. Минималната стойност на проектите е 10 хил. лева, а максималната 100 хил. лв. Не е сложено ограничение лицата с увреждания да са собственици, получатели могат да бъдат техни роднини, с които живеят.

По програмата ще се заплаща и преустройство на автомобили и шофьорски курсове за хора с увреждания.

Коментари

Задължително поле