Дават 1,2 млрд. лв. за изграждане на батерии

С 1,153 млрд. лв. ще бъде подпомогнато изграждането на батерии за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници.

Капацитетът на съоръженията трябва да достигне поне 3000 MWh

Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедурата

Приемат предложения от септември

Изграждането на инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с капацитет от поне 3000 MWh ще бъде финансирано с пари от ЕС. Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедурата за изграждане на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). След приключване на общественото обсъждане на процедурата ще стартира и самото подаване на проектни предложения, което се очаква да стане на 2 септември.

Целта на мярката е да бъде осигурена възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс на страната като едновременно с това бъде изградена и необходимата инфраструктура за нейното съхранение. Съоръженията за съхранение ще бъдат разпределени на територията на България и присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО. В момента през светлата част на деня има голямо количество електроенергия от възобновяеми източници, но пикът на потреблението е вечер. Затова има големи колебания в цените на електроенергията, а през уикендите дори има отрицателни цени на тока. С изграждането на батерии по-лесно ще може да се балансира между производство и потребление на електроенергия, което ще намали колебанията в цените.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 1,153 млрд. лв. Безвъзмездната финансова помощ по кандидатстващите проекти не трябва да надвишава 50% от допустимите разходи, но не повече от 371,6 хил. лв. (без ДДС) за всеки мегаватчас използваем енергиен капацитет, предвиждат правилата по процедурата. Максимален размер на финансиране за едно предложение за едно предприятие е 148,64 млн. лв. Като всеки кандидат за реализиране на проект не може да иска финансиране за капацитет за съхранение на електроенергия за повече от 600 MWh.

Процедурата ще бъде отворена за микро, малки, средни и големи предприятия. Кандидатите за финансиране трябва да отговарят на редица изисквания. Например да имат самостоятелно или чрез своите акционери/съдружници собствен капитал от поне 6 млн. лв. за проектни предложения за изграждане на съоръжение за съхранение с планиран капацитет от 20 MWh до 50 MWh, и поне 10 млн. лв. за проекти за изграждане на съоръжение за съхранение с капацитет над 50 MWh.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции