Данъчните се прицелиха в автосервизи и адвокати

При ремонт на автомобили в повечето случаи плащането е в брой, което създава рискове от укриване на налози.

Стартират няколко акции срещу рискови браншове, като крайната цел е доброволно плащане на задълженията към хазната

Слагат под лупа медицинските услуги

Данъчни проверки на предлаганите медицински, юридически и автосервизни услуги в страната ще стартират през настоящата година, научи “Труд” от свои източници. През миналата година експертите на Националната агенция за приходи са направили анализ на рисковете за укриване на налози от тези три бранша и е решено контролът върху тях да бъде затегнат.

За проверки ще бъдат набелязани както отделни фирми, така и граждани, които работят като хора със свободна професия и предоставят медицински, юридически и автосервизни услуги. Ако бъде установено, че официално обявените оборот и доходи не отговарят на клиентите им, ще стартират ревизии за дейността им 5 години назад. Наред с проверките обаче предстоят и срещи с представители на трите бранша, както и провеждането на информационни кампании, като крайната цел не е да бъдат събрани дължимите данъци за 5 години назад, а хората в тези сфери на икономиката да започнат доброволно да плащат данъците си.

И в трите бранша повечето от клиентите плащат в брой. Има случаи, в които дори големи частни медицински заведения не приемат плащания с банкови карти, а само пари в брой. При отделните лекари и зъболекари на свободна практика, както и при кинезитерапевти и рехабилитатори плащанията също винаги са в брой. Първите две пломби в рамките на година на всеки пациент би трябвало да се покриват от здравната каса. Всеки зъболекар обаче взима и допълнителна сума от пациента като това доплащане варира в доста широки граници. Често тези приходи не се отчитат пред НАП.

При сервизите рискът от укриване на данъци също е доста голям. При ремонт на фирмени автомобили сервизите трябва да издават фактури за да може клиентите им да отчетат разходите си. Но при ремонт на коли на граждани плащането също става в брой, а фактура никой не иска. При големите сервизи, които работят със застрахователни компании или пък са към официалните вносители на автомобили, оборотът най-често се отчита коректно. Най-голям е проблемът при кварталните сервизи, където трудно може да бъде засечен броят на клиентите и сумите, които оставят. Голям риск от укриване на данъци има и при малките пунктове за смята на губи.

При предоставяне на юридически услуги на граждани също по-голяма част от плащанията са в брой. Цената на услугата се договаря на четири очи между адвоката и клиента. Затова рискът от укриване на обороти и неплащането на данъци и в този бранш е висок.

Наред с проверките и ревизиите, от НАП ще обяснят какви са изискванията към представителите на трите бранша - за отчитане на оборота, за подаване на декларации и плащане на дължимите данъци и осигуровки. Специално ще бъде посочено, че при достигане на оборот от 50 хил. лв. в рамките на 12 поредни месеца е необходимо да бъде направена и регистрация по ДДС. Като крайната цел не е да бъдат наложени глоби, а да бъде променено поведението на представителите на трите бранша, така че те съвестно да плащат данъците си.

 

Хванаха нелегални превозвачи

Използват данни на “Гранична полиция”

От НАП вече започнаха масирани проверки на нелегалните превози на пътници. Много често бусове стоят на автогарите и возят пътници по редовните междуградски автобусни линии. Те возят на цена, близка до тази на легалните превозвачи, но нямат лиценз и не плащат никакви данъци. Нелегални превози се осъществяват не само във вътрешността на страната, а и по международни линии. Като шофьорите обясняват, че возят приятели без заплащане. Затова служители на НАП се представят за клиенти и проверяват дали за превоза ще им вземат пари и дали ще получат билет.

В приходната агенция има сигнали за над 100 превозни средства, които осъществяват нерегламентиран превоз в страната и чужбина без да отчитат приходите си. Паралелно с проверките на пътя текат и инспекции за съответствие на имущество и доходи на 172 собственици на микробуси, които системно преминават през ГКПП. Информация за потенциално нерегламентирани превози е подадена в НАП от “Гранична полиция”, като има физически лица, притежаващи десетки микробуси, движещи се към Западна Европа поне веднъж седмично.

 

Наказателната лихва е 10%

НАП изпраща покани за внасяне на налога върху доходите

Превеждате парите без такса

Съобщения по електронната поща с покана да платят задълженията си към хазната изпратиха от НАП до всички хора, които са подали годишната си данъчна декларация за доходите в законовия срок до 30 април, но все още не са внесли дължимия данък. От 1 май по обявения в годишната данъчна декларация дължим налог започна да тече наказателна лихва, която е в размер на основния лихвен процент (ОЛП) на БНБ плюс 10%. Но в момента ОЛП е 0%, затова наказателната лихва е точно 10%.

Плащането на дължимия данък върху доходите вече може да стане изцяло по електронен път и без допълнителни такси, при картово плащане чрез виртуален ПОС терминал на НАП, посочват от приходната агенция в електронните писма до хората. За целта данъкоплатецът трябва да влезе в портала за електронни услуги на НАП и да избере услугата “Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане”, достъпна с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис. Данъкът може да бъде платен без такса и чрез инсталираните физически ПОС терминали в салоните за обслужване на НАП.

Тази година повече от половината данъчни декларации за доходите на гражданите бяха подадени по интернет с ПИК, който се взима от офис на НАП, или с електронен подпис, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри са повече от хартиените. От началото на годината до 30 април чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален ПОС) и чрез физическите ПОС терминали в офисите на НАП бяха платени над 70 млн. лв. без такси.

 

През 2018 г.

Онлайн търговци и аптеки под наблюдение

През 2018 г. под засилено наблюдение бяха онлайн търговци и аптеки, като контролът няма да бъде занижаван и през настоящата година. През 2018 г. бяха предприети значително повече контролни действия спрямо граждани и фирми, които не декларират доходи/приходи от търговска дейност в интернет. Възложени бяха 595 ревизиии и 2178 проверки на електронни търговци. В резултат на приключилите през годината 357 ревизии са установени допълнително данъчни и осигурителни задължения в размер повече от 27 млн. лв. Освен това в хода на ревизиите и проверките са направени доброволни корекции на подадени декларации и са внесени допълнително в бюджета 2,9 млн. лв.

Проверките на аптеките и лечебните заведения бяха във връзка с разходване на бюджетни средства за лекарства. Извършени са общо около 150 проверки в аптеки, лечебни заведения или на лица, търгуващи с лекарства. В хода на проверките са съставени 15 акта за нарушения.

 

Мерки

Проверяват луксозни покупки и плащане в брой

Всяка година от НАП набелязват за проверка хора, които са купили луксозни къщи и коли, за да установят дали притежаваното от тях имущество отговаря на легалните им доходи. През миналата година са проверени 370 покупки от граждани на имоти на стойност над 500 хил. лв. При 56 от тях са установени несъответствия на стойност 9,8 млн. лв., като в резултат са подадени коригиращи декларации, стартирали са проверки и ревизии.

За година са извършени и 50 проверки за спазване на ограничението за плащане в брой. В резултат са възложени 6 ревизии, като 3 са приключили и са установени задължения за 404 хил. лв.

През 2018 г. продължиха и проверките на фирми, които са посочили във финансовите си отчети наличието на значителни суми в брой. Възложени са проверки на 247 дружества, а на над 12 400 са изпратени писма с покана да обяснят паричната наличност или да подадат коригиращи декларации - ако са допуснали грешка. В резултат на проверките в 29 дружества е извършено разпределение на дивидент в размер на 23,58 млн. лв.

 

Поправяме грешки до 30 септември

Автоматично връщат надвнесени суми

Ако вече сте подали годишната си данъчна декларация за доходите от 2018 г., но се сетите че сте изпуснали да обявите някакъв доход, няма проблем да коригирате грешката си. До 30 септември гражданите имат право еднократно да подадат коригираща данъчна декларация за годишните си доходи като няма да бъдат глобени за допуснатата грешка или изпуснат доход.

В момента от НАП вече правят проверки на подадените данъчни декларации, като много хора имат да получават пари от бюджета. Това се получава, ако ползват някакво облекчение, като например за доброволни вноски за пенсионно или здравно осигуряване, или пък за изплащане на ипотечен кредит за закупуване на единствено жилище от младо семейство. С цел намаляване на административната тежест и повишаване на удовлетвореността на гражданите, от НАП правят автоматична проверка и в тези случаите се прилага опростена процедура за възстановяване на данъка върху доходите, а хората получават парите директно по банковата си сметка. През 2018 г. на над 38 хил. души е възстановен данъка върху доходите по опростена процедура, сочат данните на НАП.

Спрямо гражданите, за които се установяват несъответствия в подадените данъчни декларации, се прилагат различни мерки, като например се изпращат съобщения по имейл за възможността сами да коригират обявените данни, като подадат коригираща декларация до 30 септември.

Коментари

Задължително поле