Декларациите за липса на дейност с електронен подпис

Агенцията по вписванията

Днес изтича крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност, напомниха от Агенцията по вписвания. Тази година срокът беше удължен с три месеца, във връзка с противоепидемичната обстановка в страната.

Декларации от търговци и юридически лица с нестопанска цел, които не са упражнявали дейност, могат да се подават както на гише, така и по електронен път чрез портала на регистъра: www.brra.bg. За подаване на декларации за липса на дейност по електронен път обаче е необходимо наличието на електронен подпис.

Коментари

Задължително поле