Делян Добрев: България участва активно по формирането на енергийната политика на ЕС

Снимка: Пламен Стоименов

България участва активно по формирането и осъществяването на енергийната политика на Европейския съюз като следва отправната точка, лансирана от Европейската комисия пред 2015 г - Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с преплитащи се измерения - енергийна сигурност, солидарност и доверие, интегриран Европейски енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката, изследвания, иновации и конкурентоспособност. Това каза председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев на откриването на форума, който е в рамките на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на ЕС.

Добрев добави, че темите в днешната среща са от голямо значение в хода на преговорите по приемането на законодателния пакет "Чиста енергия за всички европейци" и ще допринесат за по-добрата комуникация и информираност относно приоритетите в дневния ред на Европа по въпроса за прехода към чиста енергия и междусистемна свързаност на държавите.

Председателят на енергийната парламентарна комисия посочи, че осемте законодателни предложения, които са свързани с изменения на актове от областта на енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, модела на електроенергийния пазар, сигурността на електроенергийните добавки, както и изграждането на законодателната рамка за управление на Енергийния съюз, са насочени към запазване на конкурентоспособността на ЕС в условията на прехода към чиста енергия.

По думите му пакетът "Чиста енергия за всички европейци" признава важната роля, която възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност имат за декарбонизацията на европейската енергийна система.

Очакванията на България са да завършат преговорите с Европейския парламент по предложенията за изменение на директива относно енергийната ефективност, директивата за насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и регламента за управление на Енергийния съюз в рамките на българското председателство, уточни Делян Добрев.

Коментари

Задължително поле