Депутатите узакониха проверки на журналистически публикации

С 83 гласа "за" и 10 "въздържал се" Народното събрание прие поправките в Закона за защита на личните данни, регламентиращи обработването и оповестяването на лични данни за журналистически цели, за академични проучвания, документални материали, както и за откази за достъп до информация.

Нямаше дебати и спорове, голяма част от народните представители не бяха в пленарната зала. Чл. 25 д отваря врата за проверки на медийни публикации и на журналисти. В текста се посочва, че при изнасянето на лични данни те трябва да са относими към конкретен случай. Депутати от опозицията коментираха пред „Труд“, че това дава възможност за субективно тълкуване кои от изнесените факти, съдържащи лични данни са относими към конкретния случай.

Предвиждат се и десет критерия, на базата на които ще се преценява дали има баланс между свободата на изразяване и правото на защита на личните данни.

Те са следните:

1. естеството на личните данни

2. влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на личния живот на субекта на данни и неговото добро има

3. обстоятелства при които личните данни са станали известни на администратора

4. характерът и естеството на изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1 (обработването на личните данни)

5. значението на разкриване на лични данни или общественото им оповестяване за изясняването на въпрос от обществен интерес

6. отчитане дали субектът на данни е лице, което заема длъжност по закона за противодействие на корупцията или ролята му в обществения живот е с по-занижена защита на личната си неприкосновенност или чиито действия имат влияние върху обществото

7. отчитана дали субектът на данни с действията си е допринесъл за разкриване на свои лични данни или информация за личния си и семеен живот

8. целта, съдържанието, формата и последиците от изявлението чрезз което се упражняват правата по ал. 1

9. съответствието на изявлението с основните права на гражданите

10. други обстоятелства, относими към конкретния случай.

Гласуването на промените в закона продължава. Очаквайте подробности.

Коментари

Задължително поле