Димитър Маргаритов: При удължаване периода на намалението новият процент отстъпка се формира от последната прилагана цена

Въпросът за т.нар. „намаление в намалението” добива актуалност при по-продължителни, най-вече сезонни кампании и е пряко свързан с риска потребителите да бъдат заблудени относно размера на отстъпките. Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов предупреди, че когато намалението продължи повече от месец, търговците са длъжни да изчислят процента на отстъпките за новия период спрямо цените от този досега.

„Ако вече е било обявено предишно намаление, то тогава трябва да присъстват и старата, и новата цена. За стара цена се счита тази, която е актуална поне месец назад във времето преди последното намаление, а не първоначалната цена, от която е тръгнала кампанията в даден период, който може да е бил преди два или повече месеца”, обясни Маргаритов пред „Дарик“.

„Например, ако се обявява намаление за 20% и след това целта е да бъде извършено още едно намаление, например с 30% спрямо тази цена, то погрешно би било търговецът да обяви, че намалението е 50%. Т.е. да кумулира тези две стойности”, поясни той. Той подчерта, че „за потребителите трябва да е ясно откъде се тръгва и къде се стига, без за бъдат въвеждани в заблуждение с механичното събиране на процентите за целия период, който може да е и по-продължителен, и така да се създаде у тях впечатлението, че процентът е висок, а всъщност да се окаже, че цената не е чак толкова ниска.”

Маргаритов изтъкна, че са два важните въпроси, които касаят т.нар. намаления. Първият е свързан с това доколко реални са те. За да бъдат такива, законът въвежда изисквания, за спазването на които институциите следят. Вторият въпрос е колко са големи, но той вече зависи от избора на търговеца и е елемент от свободния пазар. „Някои твърдят, без да съм склонен напълно да го отрека, че все още в България, като цяло размерът на намаленията не е чак толкова голям, както в други по-развити пазари, където могат да бъдат намерени действително много изгодни цени за определени групи стоки”, посочи председателят на КЗП.

„Когато си купувате стока с намаление, имате право и на рекламация при дефект, и на тестване на нейните качества в търговския обект, както и да я върнете в 14-дневен срок, ако е закупена онлайн”, напомни Маргаритов във връзка с наблюденията, че все още се срещат опити търговци да заблуждават потребителите, че не могат да упражнят свои основни права при такива кампании. „Когато стоката е намалена поради наличието на дефект, който не пречи на нейното нормално потребление, търговецът е длъжен да посочи предварително това като причина за направената отстъпка”, допълни той.

„Резултатите от нашите кампании през последните периоди, в които са обявявани намаления, включително и при по-кратки акции от типа на „Черния петък”, показват, че все повече търговците са ориентирани в това какви са изискванията на закона”, коментира Маргаритов.

По думите му доколкото нарушения се констатират, то те са две основни групи. Едните са чисто административни – когато търговецът е пропуснал да изпише процента на намалението, да посочи старата цена или да отбележи срока на кампанията. Втората група нарушения са т.нар. нелоялни търговски практики – умишлените действия на търговците с цел да заблудят потребителите чрез спестяване на важна информация или заблуждаващи анонси. „Например, констатирали сме случаи, когато се обявява намаление, но всъщност стоката изобщо не е продавана на по-висока цена за минал период от време или пък е продавана на такава цена, но за много кратко време. Или пък случай, в който търговецът вдига цената непосредствено преди кампанията за намаление и когато обявява процента, без да е спазен едномесечният срок за продаване на старата цена, ние виждаме тази стока на същата цена, на която е продавана само преди седмица да речем, но търговецът твърди, че към нея се прилага някакъв процент намаление”, даде примери Маргаритов.

Той разказа и за по-рядко срещани хипотези. „Например, има уговорка, че намалението важи само ако потребителят си купи минимум два артикула. Впоследствие обаче се оказва, че дори и тези два артикула има ограничение, че трябвало да бъдат еднакви, а не да си изберете по Ваше усмотрение от цялата група намалени стоки”, каза още председателят на КЗП. Той призова търговците да спазват правилата, а потребителите да реагират във всеки случай, в който се правят опити правата им да бъдат нарушени.

Коментари

Задължително поле