Докладът за състоянието на армията отиде в парламента

В момента служители на Министерството на отбраната (МО) и военни нямат никаква гаранция, че при трудова злополука ще получат обезщетение.

Министерският съвет внесе за обсъждане в Народното събрание Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2017 г., одобрен на правителственото заседание на 21 май 2018 г. Докладът представя обективна картина за развитието на отбраната и въоръжените сили през 2017 г. Този ежегоден документ е израз на осъществяваната политика на прозрачност и отчетност пред Народното събрание и обществеността, съобщиха от Министерство на отбраната.

В документа се акцентира върху факта, че през 2017 г. дейността на ръководството на Министерството на отбраната продължи да бъде фокусирана върху изпълнение на конституционно възложените мисии и задачи на въоръжените сили, както и върху ангажиментите на страната по линия на колективната отбрана в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

С Доклада правителството на Република България представя обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период, които са в съответствие с приоритетите в сектор „Отбрана“ на правителствената програма за периода 2017-2021 г.

До края на 2018 г. усилията на ръководството на Министерството на отбраната ще са насочени приоритетно към: изпълнението на дейностите по действащата към момента Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020, разработването на Пътна карта за нова дългосрочна програма за развитие на Въоръжените сили до 2032 г., реализацията на разчетите в Националния план за увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., стартиране на трите основни модернизационни проекта за Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, изграждане на способности за киберотбрана и развитие на способности за ефективни публични стратегически комуникации във връзка с провежданата отбранителна политика.

Пълния текст на доклада може да изтеглите от ТУК

Коментари

Задължително поле