Доходите нараснали, разходите намалели

Изкарваме с 3% повече пари, харчим с 1,5% по-малко

Българите свиват сметките за храна, дават повече за здраве

 

 

 

С 3% до 1239 лева на човек от домакинство са нараснали доходите на българите през второто тримесечие на годината на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Според статистиката това е увеличение с малко над 35 лева за април-юни 2016-а в сравнение със същия период на миналата година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54,8%), следвани от парите от пенсии (29,3%), тези от самостоятелна заетост (6,0%) и от социални обезщетения и помощи (3,7%).

На фона на повечето пари, които носят хората вкъщи, според националната статистика разходите намаляват с 1,5% за периода на годишна база. Общият разход средно на човек за трите месеца е 1076 лева, което е със 17 лева по-малко в сравнение със същия период на 2015-а.

Хората харчат все по-малко за храна (-3,1%), за поддръжка на жилище - сметки за вода, ток, отопление (-1,7%), за транспорт (-2,9%), за облекло и обувки (-2,7%), но сериозно увеличават разходите си за здравеопазване (+14,3).

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял остават разходите за храна (33,2%), следвани от тези за жилище (16,6%) и транспорт и съобщения (11,3%).

При потреблението на основни хранителни продукти е регистрирано увеличение на консумацията на кисело мляко - от 6,8 на 7,5 килограма, и на яйца - от 36 на 38 броя. Намалява потреблението на прясно мляко - с 0,6 л до 4,4 литра.

Без промяна е потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци и олио.

 

Безработицата падна до 8,2%

Равнището на безработицата у нас през юли продължава да намалява до 8,2%, показват данни на Агенцията по заетостта. В края на месеца в бюрата по труда са регистрирани 268 100 безработни и спрямо месец по рано те намаляват с 6176 души. На годишна база, в сравнение с юли 2015 г., безработните са значително по-малко - с 41 681 души, а спрямо края на декември 2015 г. намаляват с 60 821.

На работа през юли са постъпили общо 18 462 безработни, а най-много свободни работни места са заявени от секторите “преработваща промишленост” (3640) и “търговия” (2088).

Коментари

Задължително поле