До 26 май - разследващ на главния прокурор

Магистратът, който ще разследва главния прокурор и заместниците му трябва да получи най-малко 15 гласа от Пленума на ВСС.

Висшият съдебен съвет има 3 месеца за избора

Кандидатурата трябва да подкрепят 15 от 25-те члена на ВСС

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да избере до 26 май 2021 г. магистратът, който ще разследва главния прокурор и заместниците му. Днес бяха публикувани в “Държавен вестник” измененията Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт, с които се въвежда новата фигура.

Промените влизат в сила на 26 февруари и дават 3 месеца на ВСС за процедурата по избора. За да има избран разследващ на главния прокурор, за него трябва да гласуват най-малко 15 от общо 25-имата членове на ВСС. Ако гласовете са по-малко, изборът продължава за двамата, събрали най-голям вот.

Изискванията за новата длъжност са най-малко 12 години стаж, придобит статут на несменяемост, високи професионални и нравствени качества на магистрата, да не е наказван през последните 5 години и др.

Коментари

Задължително поле