До 300 лв. бонуси за IТ спецове в армията

За военните, осигуряващи комуникациите и киберотбраната, се предвиждат сериозни месечни бонуси към заплатите.

Изменения в наредбата за допълнителните възнаграждения във войската

Участниците в евакуационни и спасителни операции ще взимат допълнително по 9 лв. на ден.

На военните и цивилните служители, които участват в администрирането и развитието на информационните системи и платформи, компютърни мрежи и системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол на посочените дейности, се изплаща допълнително месечно възнаграждение за класна специалност от 100 до 300 лв. Това предвижда проектът за изменение на наредбата от 2010 г. за допълнителните плащания за специфични условия при изпълнение на военната служба. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

Вдигат се и бонусите за военните от състава на дежурните сили на авиацията, които поддържат готовност за изпълнение на задачи за аварийно-спасително осигуряване. Допълнителните пари за всеки отработен час е 0,50 лв. Ако изпълнението на задачата е през почивни дни бонусът се увеличава с 50%, а по време на официални празници- със 100%. Военните, които са ръководители на полети, ще се приравняват към летателния състав и ще им се изплащат допълнително от 120 до 150 лв. на месец. Бойците пък, които участват в евакуационни и спасителни операции ще взимат допълнително по 9 лв. на ден. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в Държавен вестник.

Коментари

Задължително поле