Д-р Атанас Банчев, онкохематолог пред „Труд”: Заболяванията на кръвта са лечими в детска възраст

rrem_vivid

96% от малките пациенти биват излекувани напълно

- Д-р Банчев, каква е честотата на онкохематологичните заболявания сред децата?

- Всички детски онкологични заболявания са редки и при тях се наблюдава постоянна честота. У нас тя не се различава от тази, която регистрират останалите държави по света. Редки са тези заболявания, които се срещат сред по-малко от 5000 души на 1 млн. население. Затова и клиниките, които специализирано лекуват тези болести в България, са три.

- С какви фактори са свързани тези заболявания - наследствени, генетични, фактори на околната среда?

- Честотата им много малко зависи от фактори на околната среда. Има случаи, в които за кратки периоди в някои държави се увеличава процентът на онкологичните заболявания в детска възраст. Това обаче обикновен е свързано с определени програми, които са фокусирали вниманието на лекарите върху група заболявания, а не с реално увеличение на заболеваемостта. Има и генетични фактори, но те са много редки. Все пак дете с вроден генетичен синдром има по-голяма вероятност да развие онкологично заболяване, отколкото, ако няма такава наследственост.

- Какво означава вроден генетичен синдром?

- Става въпрос за заболявания, които се дължат на някаква генетична мутация или генетични мутации, които са се случили още в ембрионален етап. Ако мутацията настъпи по-късно, вече говорим за рак, а не за генетичен синдром.

- Какъв напредък бележи съвременното лечение на онкохематологични заболявания при децата? Имат ли достъп малките ни пациенти до най-съвременните медикаменти?

- Напредъкът в онкологията в световен мащаб е най-отчетлив и най-ясно се вижда при детската онкология. Огромна част от тези заболявания в ранна възраст вече са лечими до такава степен, че 80-90% от малките пациенти не просто влизат в ремисия, а постигат дефинитивно оздравяване. Онколозите и хематолозите, които лекуват възрастни пациенти, далеч не могат да се похвалят с толкова добри резултати.

- На какво се дължи това?

- Това се дължи на огромните усилия и колаборация между различни центрове за онкология и хематология по света. Тъй като, както казах, тези заболявания са редки, за да сме сигурни в резултатите, имаме нужда от обобщение на големи количества данни. Интернационалното общество от детски специалисти, онкологи и хематолози е достигнало до извода, че единственият шанс за успех, е да обединят усилията си. Няма друга лекарска гилдия, която да обменя така информация, както педиатрите, онколозите и хематолозите. Целият напредък който сме постигнали и в България, е благодарение на това. Резултатът е, че лечението, което получава едно дете тук, е същото като това, което би получило в Германия, Италия или САЩ. Страната ни е част от тези интернационални регистри.

- Кои детски заболявания са лечими?

- Двете групи заболявания в детска възраст, които имат потенциален шанс да бъдат дефинитивно излекувани, са инфекциите и раковите заболявания. Всички останали, които не могат да бъдат излекувани, минават в групата хронични. Ефективността на една терапия в детската онкология се определя по годините живот. Можем да кажем, че базата данни от началото на 21 век до 2005 г., с която разполагаме, показва изключително добри резултати - около 96% от децата, лекувани в този период, са излекувани. Обобщените данни са за наблюдение с продължителност между 5 и 10 години, тъй като се смята, че ако една ремисия трае 5 години, тя ще продължи цял живот.

- Какъв съвет бихте дали на родителите, които се сблъскват с такава диагноза при децата си?

- Да имат повече доверие в нас, лекарите. По отношение на скрининга при онкологичните заболявания сред децата, реално ефект няма, въпреки че са се провеждали опити в някои държави като Япония, Канада и др. Те, за разлика от заболяванията при възрастните, настъпват изведнъж и са изключително агресивни. Не остава време за мислене. Родителите обикновено се измъчват с въпроса дали са хванали проблема навреме. Те трябва да знаят, че това е нещо, което не зависи от тях. В детска възраст няма значение колко навреме си стигнал до лекаря, защото когато това се случи, вече е налице остра проява на болестта. Няма вариант тя да бъде хваната по-рано, защото такава е природата на детския рак.

Но опитът ни показва, че малките пациенти, минали през лечение, постигат изключително високо качество на живот, тъй като биват абсолютно излекувани.

Д-р Атанас Банчев е лекар-оринатор в Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” - София. Завършва медицина през 2013 г. в МУ-Пловдив. Част от висшето си образование прекарва в университета Фрийдрих-Шилер Йена, Германия. Заемал е длъжности в Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA). Член е на „EHA - European Hematology Association”.

Коментари

Задължително поле