Европа с отлична оценка за пътищата ни

Асфалтът отговаря на всички стандарти, показват взетите проби, анализирани в Италия

Според ЕК контролът при възлагане и изпълнение е на ниво

Доклад дава автомагистрала „Тракия” за пример

Изискванията на ЕС се прилагат и при строителство и ремонт на мостове

Българските пътища и магистрали са качествени и отговарят на европейските стандарти, категорични са проверяващите от Европейската комисия, които са направили одит на готовите и изграждащите се шосета и аутобани у нас, финансирани с европейски средства. Това стана ясно от отговорите, които получи в. „Труд” на зададени въпроси към Агенция „Пътна инфраструктура”.

През 2014 г. ЕК прави проверка на участъци от магистралите „Тракия”, „Марица”, „Струма” и „Хемус”, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Направен е и одит на извършените рехабилитации на пътища по Оперативна програма „Регионално развитие”-2007-2013 (виж карето).

Ескспертите от Брюксел са проучили и анализирали и процеса на възлагане на обществените поръчки, както и избора на изпълнителите. Те са установили, че при тръжните процедури е имало подходящ регулаторен и процедурен контрол. От Брюксел са категорични, че договорите съдържат подходящи разпоредби за контрол на качеството и надзора на строителните работи. Според констатацията, работата на надзора е била очевидна и добра по време на периода на извършване на строителните работи.

По отношение на проверката за качеството на използваните материали и физико-механичните показатели на асфалтовите пластове са взети проби – ядки. За да се определи структурната якост на пътните настилки и да се даде информация за остатъчната продължителност на живота на изследваните пътни участъци са се извършили и измервания с дефлектометър с падаща тежест. Пробите и резултатите са анализирани в лабораторията на изпълнителя на тестовете в Италия.

От получените резултати е констатирано, че по отношение на дебелината проблеми няма, а показателите на асфалтовите пластове отговарят на изискванията на Техническата спецификация. Получените резултати от измерванията с дефлектометъра с падаща тежест показват, че измерените участъци са структурно стабилни с минимален или никакъв риск за намаляване на очаквания проектен живот.

 

АПИ: Инспектирани са четири магистрали

Общо 8 отсечки от 4 магистрали, изградени със средства по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. е проверила през 2014 година Европейската комисия, стана ясно от отговори на въпроси, зададени от в. „Труд” към пътната агенция. Инспектирани са трите лота между Стара Загора и Карнобат на магистрала „Тракия”. Освен това са проверени изграждащите се тогава лот 1 и лот 2 на автомагистрала „Марица” от пътен възел Плодовитово до Харманли. Одитирани са и лот 1, 2 и 4 на магистрала „Струма” - от Долна Диканя до село Блатино, оттам до пътен възел в близост до Благоевград и от село Дамяница до Кулата. Инспектирана е и връзката на столичното околовръстно с магистрала „Хемус” при гара Яна. Проверката е обхванала и рехабилитирани отсечки по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Това са трасето от Дерменци през Угърчин до Микре, пътят Разград – Исперих, този между Търговище и Тутракан, отсечката Ивайловград-Любимец, Чирпан-Димитровград, Чифлик-Черноочене и южната дъга на столичния околовръстен път.

 

Критериите ни са по-строги от повечето в Европа

Работим по германски стандарти

Нормите са съобразени и с екологията

Изграждането и рехабилитацията на пътища у нас се извършва според най-завишените европейски норми и стандарти, категорични са експертите. Още от 1979 г. насам се следват добрите практики в Германия. И се променят паралелно с тях, обясни доц. д-р инж. Румен Миланов от Факултета по транспортно строителство на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Част от критериите, на които трябва да отговарят родните шосета дори са по-строги от европейските. А параметрите по техническите спецификации, залагани от възложителите са по-стриктни, обясни инж. Ясен Ишев, председател на УС на Научно-техническите съюзи по транспорта. В техническите спецификации ясно е определено какви са изискванията за рецептите, какво трябва да е качеството на използваните материали, а самите шосета след изграждане се приемат от комисия с достатъчно експерти в тях.

Техническата спецификация, по която се работи, включва изискванията за влаганите материали, методите за изпитването им, технологиите за изпълнение и изискванията за изпълнените пластове. И всъщност прилаганите у нас стандарти БДС EN са всъщност превод на български на европейски стандарти, обясниха и от Агенция „Пътна инфраструктура”. Всички асфалтови смеси и материалите, участващи в техния състав, са съобразени с изискванията в ЕС. Износващият пласт, който се полага на нашите автомагистрали, така наречения сплит мастик, е приложен за първи път в Германия и сега се използва в целия свят. Европейските норми се прилагат и при строителството и ремонта на мостове.

Новата наредба за проектиране на пътища, която бе разработена с помощта на независими специалисти и учени от Университета по архитектура, строителство и геодезия също е съобразена със съвременните изисквания в сектора, категорични са експертите. Новите норми са съобразени с екологията, включени са нови видове кръстовища, обръща се особено внимание на отводняването на пътищата и т.н. Правилата са приведени в съответствие с европейските изисквания за пътна безопасност.

 

Магистрала „Тракия“ е дадена за пример

Аутобанът е изграден качествено и евтино

В един от докладите за България от септември 2016 година, поръчан от Главна дирекция „Регионална и селищна политика” на Европейската комисия, с който в. „Труд” разполага, изграждането на магистрала „Тракия” също е дадено като пример за евтино и качествено строителство. А в друг доклад на същата дирекция, в който е направено по-подробно изследване на поръчките за строителство на трите последни лота от аутобана е посочено, че проектът е добър пример за ефективно усвояване на евросредства. След изграждане на аутобана се намалява броя на пътните произшествия, загиналите и ранените по трасето, увеличава се скоростта на пътуване и съответно икономическата ефективност за траспортните компании, подобрява се качеството на трансевропейската пътна мрежа, от която е част и „Тракия”, ограничават се задръстванията чрез избягване на населените места, намалява се отрицателното въздействие върху околната среда и се подобряват условията за потребителите, се казва в проучването, което акцентира върху успешни пътни проекти, финансирани с евросредства.

 

Само 0,5% от катастрофите се дължат на трасето

Тол таксите ще увеличат парите за ремонти

Въпреки липсата на средства, че пътищата и магистралите ни са изградени качествено, говори и фактът, че под 0,5% от катастрофите по родните шосета се дължат като допълнителен фактор на трасето, обясниха експертите, позовавайки се на статистиката на КАТ. Един от основните проблеми в сектора обаче е хроничното недофинансиране през последните десетилетия, категорични са експерти. Според световната практика е нужно шосетата да се рехабилитират основно на всеки 15 години, като преди това се предвижда и редовна превантивна подръжка. Всяка година по тази логика трябва да се обновяват основно над 1000 км пътища, като за отделни шосета може да се наложи и препроектиране, тъй като част от трасетата са предложени преди десетилетия.

Според експерти след заработване на новата тол система и тази за електронните винетки финансирането ще се увеличи и това ще позволи да се осигурят повече средства за по-старите и неремонтирани шосета.

Коментари

Задължително поле