Европейският съюз инвестира в българския стартъп Coursedot

IT платформа обучава перфектните служители

Българска онлайн IT платформа за обучения предлага на работодатели от цял свят помощ при провеждане на обучения на техните служители. Още в самото си начало компанията е получила инвестиция в размер на 100 000 евро от Eleven Ventures – инвеститор, подкрепен от Европейския инвестиционен фонд. Тя е била много важна за бъдещото развитие на стартъпа и както коментира Теодор Панайотов, CEO на Coursedot: Благодарение на инвестицията получихме възможност да се фокусираме не само върху случващото се в момента, но и да погледнем напред в бъдещето на компанията. Успяхме да направим много експерименти, които ни позволиха да си спестим грешки и да развием Coursedot по-бързо и по-добре.“

Европейският съюз вярва, че новите начини на обучение са ключови за бъдещето на Европа и затова подкрепя иновативни проекти  като тази на екипа на Coursedot. Така ЕС създава и възможности за хората да развиват и реализират идеите си у дома, в България.

Само за няколко години родният стартъп Coursedot успя да се наложи на глобално ниво и да стане партньор по редица инициативи на водещите гиганти в онлайн света като Microsoft. В момента фирмата предлага над 70 000 обучителни IT курса от над 400 доставчици. Повече от 2 000 инструктора помагат на самите служители да се развиват и да останат конкурентноспособни в все по-дигитализиращия се и и изискващ технологични умения свят. Докато подкрепя сектора на IT обученията в Европа, Coursedot вече директно е създал и 8 нови работни места.

Колко голяма е необходимостта от подобна компания, показва и статистиката. Близо 44% от възрастните в ЕС не притежават основни цифрови умения, а според индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2019 г. България е на последно място от всички държави-членки на ЕС по отношение на области като употреба на цифрови технологии.[1] Само за 2018 г. Европейският съюз е инвестирал общо 142.1 млрд. евро в страните-членки, за да подобри конкурентоспособността и създаването на работни места и икономически ръст[2] в сектори като следните области: образование, енергийна промишленост и малък и среден бизнес, мрежи и технология, проучвания и иновации, транспорт. В България тази инвестиция е била на стойност 72.2 млн. евро.[3]

Колко важно е служителите и бизнесът да усъвършенстват уменията си постоянно и да вървят в крак с новите технологии става ясно и от наблюденията на Борислав Тодоров, Тийм лидер на екипа по подбор на ИТ позиции в HR компанията за набиране на персонал Adecco. Според него винаги ще са нужни добри специалисти, за да контролират технологиите, а креативността и стратегическото мислене ще бъдат задължителни.

Той споделя още, че: „Глобалната тенденция е да се върви в посока на автоматизиране на все повече работни процеси, посредством нови технологии. Това обаче по никакъв начин не означава, че работните позиции на хората ще намалеят. Някои традиционни роли ще бъдат напълно заменени от софтуер, който автоматично извършва множество операции в минута, други роли ще бъдат значително променени като длъжности и отговорности. На тяхно място обаче ще се появи нужда от нови роли – специалисти, които да създават тези автоматизации, и такива, които да ги поддържат. И все пак, нуждата от хора на работното място винаги ще бъде на първо място. Умения като аналитично и стратегическо мислене, креативност, комуникация, адаптивност и работа с нови технологии ще бъдат ключови за пазара на труда през следващите няколко години.

Наблюденията на г-н Тодоров за подбора на персонал за ИТ сектора сочат, че различните компании имат различни стратегии.

„Някои работодатели предпочитат да „отглеждат“ сами кадрите си, като за целта наемат служители директно от университета и инвестират в практическото им обучение. В тези случаи, доброто образование или преминати обучения, като тези са силно предимство. Други фирми залагат на това да привличат опитни кадри със специфични познания в бизнеса и практическият опит има много по-голяма тежест.“

Във всички случаи обаче,  нуждата от компании като Coursedot, предлагащи онлайн обучения, е факт, защото средата е изключително динамична и се променя всеки ден. Това налага изключителна гъвкавост и адаптивност на служителите, за да останат конкурентно способни. Те трябва постоянно да подобряват уменията си спрямо променящия се работен пазар. Многообразието от курсове, предлагани от CourseDot, са разделени по категории, според доставчика, който ги провежда, различните направления, както и според различните позиции. Езиците, на които се предлагат курсовете към момента, са английски и немски.

[1] DESI 2019 : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

[2] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/where-does-the-money-go_en.pdf

[3] https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html

Коментари

Задължително поле