Европейски стипендии за 6500 студенти

Над 6500 студенти от 49 висши училища са класирани и ще получат европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на настоящата академична година. Tози семестър те ще са на обща стойност 4,4 млн. лева и ще са значително по-малко в сравнение с летния семестър на миналата година, когато бяха раздадени близо 10 000 стипендии за успех на общ размер 7,5 млн. лв. и 10 000 награди за специални постижения на стойност 3 млн. лв.

Стипендията е в размер на 150 лв. месечно и се получава за пет месеца или общо 750 лева. Средствата ще се изплатят наведнъж до 9 март.

Те са осигурени по проект „Студентски стипендии – фаза 1”, финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Класирането

Класирането е обявено на страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg.

Стипендии за успех се дават на студенти, обучаващи се по определените за приоритетни професионални направления. Средният успех е отличен 5,61, а броят на класираните студенти е 4492. Най-много са обучаващите се в „Предучилищна и начална училищна педагогика” – 133 младежи, „Компютърни системи и технологии” – 126, и „Архитектура” – 111.

2158 възпитаници на висшите училища в страната ще получат общо 3521 еднократни стипендии за специални постижения в размер на 300 лв. Те се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като един студент може да получи до три такива. Най-много класирани има от направленията „Медицина” – 381, „Право” – 195, и „Финанси” – 97.

Коментари

Задължително поле