Европроект събира румънци, гърци и македонци в Шумен

Проект „Гражданите за Европа“ ще бъде реализиран в Шумен в началото на септември, градът събира 105 участници от Браила, Ксанти и Струмица. Домакини и гости ще проведат дискусии за евроскептицизма и оптимизма, ще има среща между представители на общините партньори, споделяне на добри практики и обсъждане на бъдещо сътрудничество.

Включени са и фолклорни групи, които ще участват в Международния фолклорен фестивал „Шумла“ и ще представят културното многообразие на Европа. Шумен ще бъде домакин и на Туристическо изложение, на което гостите ще популяризира мащабните културни събития и туристическия си ресурс.

Целите на проекта са обединяване на гражданите, насърчаване на тяхната социална и междукултурна ангажираност, опознаване на културното многообразие и ценностите на ЕС, задълбочаване на контактите с побратимения град на Шумен - Браила и ползотворно сътрудничество с другите партньори. Събитията ще бъдат реализирани с 16 630 евро. Изпълнението на проекта ще се координира от отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в Община Шумен.

Коментари

Задължително поле