Евростат: 60% от младите жени и 80% младите мъже у нас живеят с родителите си

Делът на младите хора на възраст от 16 до 29 години, които живеят с родителите си, е средно малко над 68 % за страните-членки на Европейския съюз. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

За младите мъже този дял е 73 %, а за жените - 63 %.

България е страната с най-голяма разлика между съжителстващите с родителите си представители на двата пола. Делът на младите жени, живеещи при майките и бащите си, е с 19 % по-малък от този на младите мъже. Веднага след нас в класацията е Румъния (17,2%).

Младите жени, които живеят при родителите си в България са малко над 60%, а мъжете близо 80% . Най-малките различия между половете по този показател са отчетени в Испания (5,7 %), Швеция (4,7%) и Малта (4,6).

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България