Единствената по рода си инициатива „Ти предложи! Кмете направи!“ предизвика сериозен интерес

Kметът Камбитов: Няма да върнем, ако има закъсняло предложение

Официално приключи подаването на предложения в успешната и единствена за България кампания „Ти предложи! Кмете, направи!“ на д-р Атанас Камбитов.

В рамките на месец, стотици жители на община Благоевград подкрепиха десетки предложения за създаването на нови обекти в областния център, както и надграждането на съществуващи такива.

Идеите са сортирани по дейности, като започва и тяхното остойностяване. Кметът д-р Атанас Камбитов заяви, че ще бъде направен публичен регистър и в него ще бъдат извадени всички предложения – тези, които ще се реализират и тези, които не могат да се реализират. Всеки един подател, чиято идея не може да бъде осъществена ще получи обоснован отговор каква е причината за това.

Комисия от експерти ще разглежда подписките, постъпили в общинска администрация, ще ги класифицира и ще даде професионален и ясен отговор на всеки.

Одобрените предложения, ще бъдат предвидени като дейности в Бюджет 2019. Идеите, подкрепени с повече подписи имат предимство, тъй като това е индикатор, че даден обект е реално необходим.

Кампанията е единствена такава в България, организирана от кмет на община.

Коментари

Задължително поле