Един кандидат остана за реставрацията на джамията в Разград

Предлагат се дейностите за ремонта да са за 2,3 млн. лв.

Само една оферта с ценови параметри по обществената поръчка за консервация и реставрация на джамията Ибрахим паша е разгледана от комисията към областната управа в Разград. Останалите четири фирми, които са били кандидати, не са били допуснати, тъй като офертите им не отговаряли на предварително обявените условия.

От областната администрация уточняват, че обществената поръчка е с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“.

Единствената фирма, останала на финала, е от Търговище. Тя е предложила в офертата си дейностите да бъдат изпълнени за близо 2, 3 млн. лв. с ДДС.

Решението за определяне на изпълнителя на обществената поръчка ще бъде публикувано на интернет страницата на областна администрация в законовия срок, уточняват още от там.

Обществената поръчка е обявена на база решение на Министерския съвет, който възложи на областния управител да проведе процедурата за избор на изпълнител за възстановяване на джамията, която е паметник на културата.

Коментари

Задължително поле