Един от седем души с достъп до терапия

 Над 11 млн. си инжектират дрога  

За хората с наркопроблем, наличието и достъпът до услуги за лечение остават ограничени на световно равнище. Причината е, че годишно само един на всеки седем души средно има достъп до терапия. Това се посочва в световния доклад за наркотиците за 2019 година. Най-много вреди продължават да причиняват опиоидите. Употребата им е довела до две трети от смъртните случаи, свързани с наркотици. Хората, които си инжектират наркотици - около 11 милиона през 2017 г., са сред най-застрашените. Повече от половината от тях живеят с хепатит С, а приблизително един от всеки 8 живее с ХИВ. Според доклада „Глобална тежест на заболяванията” за 2017 г. в световен мащаб са настъпили 585 000 смъртни случая. Около половината от тях се дължат на нелекуван хепатит С. Около 53 млн. души по света са използвали опиоиди през 2018 година, което е с 56% повече от предишната година. От тях около 29 милиона са използвали опиати като хероин и опиум - 50% повече отколкото през предходната година. Вещества като хероин и кокаин, все по-често се комбинират с нови психоактивни вещества като се наблюдава и увеличение на немедицинската употреба на лекарства, отпускани с рецепта.

лого ММС*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2019 г. по договор № 25-00-2/30.04.2019.

Коментари

Задължително поле