Екоинспектори разчистиха 300 детски ботуши

Наложиха 14 200 лв. глоби

РИОСВ-Шумен издаде четири наказателни постановления на нарушители, които замърсяват околната среда на стойност 14 200 лв. през първите два месеца на годината. Най-висока е санкцията за фуражната фирма „Мар-Крафт“ ООД - 10 000 лв., съобщават от контролния орган. Друга фирма "Евро Импекс" е била глобена с 3 000 лв.

Експертите на РИОСВ–Шумен са извършили 68 проверки и са издали 32 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. На територията на община Омуртаг в ливада по пътя за село Тъпчилещово е открито интригуващо сметище от 200-300 броя детски гумени ботуши. Имало изхвърлени и пластмасови опаковки. След регистриране на боклука кметската управа на Омуртаг е уведомила инспекторите, че той вече е разчистен. До РИОСВ са пoстъпили 13 сигнала и благодарение на това проверители са влезли в частни обекти, пълни с автомобили, акумулатори и други опасни отпадъци, за които са дадени предписания за изхвърляне.

Прокуратурата в Шумен е уведомена за убита птица от вида Голям ястреб.

През януари и февруари освен наказателните постановления, са съставени и 31 акта за установяване на административни нарушения. Голяма част от тях са на билкозаготвители за непредставени отчети за добитите от тях лечебни растения.

Общо събраните суми от РИОСВ–Шумен за месеците януари и февруари 2018 г. са 6 803 лв., като от тях 5 903 лв. са от текущи месечни санкции. 4 722 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Коментари

Задължително поле