Експерти: Има риск за лесозащитните пояси в Добруджа

Заради грешки в земеразделянето земеделци претендират за части от лесозащитните пояси в Добруджа, което ги поставя в риск. Около тази позиция се обединиха на съвещание по стопанисване на горите в ДГС-Добрич експерти от горските и ловни стопанства в Добрич и Варна. Оформените преди 50-60 г. пояси са уникални за Европа, тъй като създават коридори за преминаване на дивеча и пазят посевите от ветрова ерозия, но само лесовъди могат да ги поддържат и обновяват, категорични бяха специалистите от двете териториални поделения на Североизточното държавно предприятие.

Според д-р Йордан Петров, един от дългогодишните директори на ДГС-Добрич, научни изследвания са доказали, че поясите задържат снега, почвената и въздушна влага и така увеличават добивите на земеделците с до 30%. Затова предаването им на фермерите или изсичането им ще е генерална грешка, категоричен бе той. По време на съвещанието експертите огледаха гори, създадени от първите лесовъди в стопанството в Добрич.

Коментари

Задължително поле