ЕК одобри мерките за облекчаване на разходите на индустриалните консуматори за зелена енергия

Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия съобщиха от Министерството на енергетиката.

Окончателното публично публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след публикуването й във вестника на ЕК.

Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1 август 2015 г. и ще важи до 31 декември 2020 г. За да се използва отстъпката за индустриалните консуматори от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия, те следва да отговарят на определените в Наредбата критерии.

ЕК е одобрила официално и схемата за подкрепа на възобновяемата енергия с преференциални цени, разписана в Закона за възобновяемата енергия от 2011 г.

Коментари

Задължително поле