ЕК с нови прогнози за спада на икономиката ни

В есенната си прогноза Европейската комисия коригира своите очаквания за спада на икономиката на България през 2020 г. на 5,1%. През пролетта очакванията на ЕК бяха за свиване на Брутния вътрешен продукт (БВП) със 7,2 %. Според Комисията икономиката на страната е започнала да се възстановява след дълбок спад през второ тримесечие.

Потиснатото потребителско доверие и повишената несигурност ще продължат да оказват влияние върху потреблението и инвестициите до края на годината. Очаква се растежът на БВП да достигне 2,6% през 2021 г. и 3,7% през 2022 г. Износът и потреблението ще допринесат положително за растежа през следващите две години, в съответствие с положителното развитие на външното търсене и пазара на труда, посочват от ЕК. Според оценките на Комисията, през 2020 г., съпоставено с данните на 27-те държави-членки, страната ни е с най-ниският бюджетен дефицит, на трето място е по най-нисък дълг, а спадът на БВП е по-малък от средния за ЕС.

За България ЕК отбелязва, че след отчетените спадове през март и април, при износа на стоки се забелязват признаци на възстановяване, основно при търговията с държави от ЕС. През второ тримесечие почти не е имало приходи от пътувания на чужденци в страната, а отчетеното след това подобрение е слабо. ЕК прогнозира, че втората вълна на пандемията ще се отрази неблагоприятно на износа през последното тримесечие на текущата година и първото на следващата година.

Според очакванията на ЕК нивото на безработица ще се увеличи до 5,8% през 2020 г. Отчетено е значителното нарастване на безработицата през първата половина на годината, както и положителния ефект върху ограничаването на освобождаването на заетост, в следствие на приложената от правителството мярка за подкрепа на заетостта (60/40). През 2021 г. се прогнозира частично възстановяване на заетостта, като безработицата ще намалее до 5,6%, а през 2022 г. до 5%. Динамиката на заплатите се очаква да остане положителна, повлияна частично от увеличението на заплатите в публичния сектор и минималната заплата. Все пак, темпът на растеж на заплатите се очаква да се забави до 4,7% през 2020 и 2021 г. и 4% през 2022 г., посочват от ЕК.

Инфлацията намалява от началото на годината зарази по-ниските цени на течните горива. Средногодишната инфлация се очаква да се понижи до 1,2% през 2020 г. и постепенно да се увеличи до 1,4% и 1,8%, съответно през 2021 и 2022 г. През следващите две години инфлацията ще бъде повлияна от поскъпването на услугите, смятат от ЕК.

Комисията отбелязва, че България е посрещнала пандемията от COVID-19 със силна фискална позиция. Правителството е предприело мерки като повишаване на възнаграждението на работещите в системите на здравеопазване и сигурността, субсидии, схеми за социално подпомагане, които имат общ ефект върху държавния бюджет от около 2% от брутния вътрешен продукт. На начислена основа се очаква бюджетният дефицит в края на 2020 г. да достигне около 3% от БВП. През 2021 г. бюджетният дефицит ще бъде също около 3% от БВП. Икономическото възстановяване ще има положителен ефект върху бюджетните приходи, но разходни мерки с цел запазване на работни места и подкрепа на доходите, чрез увеличение на заплати и социално подпомагане, ще имат негативен ефект върху бюджетния дефицит. ЕК прогнозира бюджетният дефицит да се намали до 1,4% от БВП през 2022 г.

Очакванията са държавният дълг да се увеличи с повече от 5 процентни пункта и да достигне 25,7% от БВП през 2020 г. и 26,5% през 2021 г., преди да започне отново да намалява през 2022 г. 

Коментари

Задължително поле