Електронна карта показва центрове за зависимости

Услугата е достъпна на сайта на Националния фокусен център за наркотици

Eвропейска карта за лечение и грижи, насочени към хора, употребяващи наркотици, вече е налична. Информацията за нея е качена на сайта на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Самата услуга е достъпна на електронен адрес www.reitox.eu. Картата е създадена по инициатива на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), обединяваща националните фокусни центрове на страните членки на Европейския съюз, както и Турция, и Норвегия. Самата мрежата се координира от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Картата за лечение на зависимости (Reitox Facility Locator) е европейска „врата” към националните източници и контакти, целяща да предостави информация за професионалисти и за клиенти/пациенти в ситуации, при които употребяващите наркотици пътуват или се движат в чужбина и се нуждаят от грижа по отношение на справянето с тяхната зависимост. Абсолютно достъпна е и Карта за възможностите за лечение в България. Тя е на сайта Националния фокусен център за наркотици и наркомании като на нея има активни точки по градове в страната и при клик върху съответното място излизат центровете, оказващи помощ при зависимости с активни линкове към всеки от тях. Тревожна тенденция у нас, в Европа и по света е нарастващото потребление или изпробване на наркотици. В Европейския доклад за наркотиците за 2019 година се отчитат рекордни нива на конфискация и изземане на кокаин от различни пазари. Рекордни съответно са и самите наличности на Стария континент. В документа Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите разглежда още предизвикателствата с хероина и новите опиоиди, нарастващата роля на Европа в производството на синтетични наркотици, както и използването на цифрови технологии за здравни ползи в областта на наркотиците.

лого ММС*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2019 г. по договор № 25-00-2/30.04.2019

Коментари

Задължително поле